een en ander ouer de zwarte elzen uan de scfiouuise westhoek 29 Er zijn in de Schouwse Westhoek een aantal perceelsnamen en in de nieuwbouw inmiddels ook namen van wegen en straten, die herinne ren aan vroeger aanwezige, doch in de loop der jaren verdwenen bossen. Enige voorbeelden mogen hier volgen, waarin gemakshalve t. a. v. "bosch" de jongste spelling wordt gevolgd,: Hoge Hillebos, Paardebos, Boeije1 s bos, T empelbos, Platbos, Gentebos, T entebos, Bossen van Dartig, De Armenbossen, Blokbos en Tjoekebos, Otterbos, nu Hoge Hilleweg bij Westenschouwen; nu boerderij bij We stenschouwen; nu dorpsuitbreiding ten noorden van Burgh; nu weiland a/d Moolweg te Haamstede; nu Platboslaan ten noorden van Haamstede; vroeger woonhuis aan de Hogezoom te Haamstede; nu fruitkwekerij aan de Hogezoom te Haamstede; nu boomgaard aan de Vertonsweg te Haamstede; nu boomgaard aan Gr oenoor dswegje te Haamstede; lagen beide aan de J. J. Boeije'sweg te Haam stede; ("tjoeke" is Schouws woord voor kuiken); ongeveer aan de oostkant van wat nu het Sport park Van Zuijen te Burgh is; - Bokkebos, lag aan de Haamsteedse kant van de Meeldijk, ging verloren door de overstroming van 1953; - Braambos, een bos van dien naam lag aan de J. J. Boeije's weg te Haamstede, terwijl het aan het Jon- kersweegje te Renesse de naam is van een nog bestaand bosperceel. Overigens spreekt men te Renesse van de "achterste" bossen en zullen er daar dus vermoedelijk ook wel "voorste" bossen zijn ge weest. Wie de gelegenheid heeft oude veldboeken te raadplegen, zal aan deze lijst nog wel een aantal namen kunnen toevoegen. Verder zijn er nog meerdere percelen, waarvan bekend is dat ze bos waren, doch die niet naar die bostoestand zijn genoemd. Drie voorbeelden: De Haaiman, aan de Haaimansweg bij Westenschouwen; ongeveer het zuidelijke deel van het in de laatste jaren gebouwde bungalowpark "Buiten plaats Schouwen". In het eerste kwart van deze eeuw was het nog bos. Het was eigen dom van "De Armen van Westenschouwen". (Westenschouwen was tot 1817 een zelfstan dige gemeente 1). Het Armbestuur van Wes tenschouwen bleef nog voortbestaan tot 1965 2); De Meijpacht, een nog bestaand elzenbos bij Westenschouwen, dat vroeger echter vrijwel de gehele recht hoek tussen Hogeweg, Kommertjesweegje, Lageweg en Westenschouwse weg besloeg 3);

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 31