37 Of deze elzenkanten waren ontstaan op natuurlijke wijze (uit zaad, afkomstig van de meetjes in de beide Bannen, megevoerd door naar de lagere polders afstromend water) en door de mens benut als brandstofbron, dan wel of ze doelbewust, samen met de wilgen, zijn gepoot, is niet na te gaan. Doelbewust planten zou een gevolg kunnen zijn geweest van het recht dat in 1515 werd verkregen en in 1527 door keizer Karei V werd vernieuwd, om de kant van de weg tegenover zijn grond met bomen en hout te mogen beplanten teneinde hiervan brandstof te winnen. 13) Zulks als compensatie tegenover het verbod nog verder te gaan met het darink (veen) delven, daar dit de dijken in gevaar kon brengen. (Behalve als brandstof werd deze darink ook gebruikt voor de zoutbereiding). Op de topografische kaart, opgenomen in I960, bedraagt de opper vlakte Westhoeks loofbos nog nauwelijks 150 ha. (De kasteelbossen van Haamstede en Renesse zijn hierbij inbegrepen). Een belangrij ke afname dus van de 600 ha van de vorige eeuw! De vrijwel geheel weggevallen behoefte aan "musters" na het in gebruik komen van andere manieren van huisverwarming en ovenverhitting zal er wel de oorzaak van zijn dat haast geen bos meer wordt gekapt. De laatste houtkoopdag in het bos van Slot Haamstede was in 1950. 14) Momenteel wordt slechts nog het allernoodzakelijkste aan de elzen- bossen gedaan om te zorgen dat, waar dit is toegestaan, caravans er een plaats kunnen vinden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 39