40 neerd. Van hem kregen we de bijgaande soortenlijst van macrole- pidoptera die met de els te maken hebben (waarvoor hartelijk dank! In totaal zijn geïnventariseerd ongeveer 530 soorten, waarvan 35 soorten dagvlinders, en de rest nachtvlinders. Hiervan leven 79 soorten als rups op els (uitsluitend nachtvlinders; geen enkele dag vlinderrups op Schouwen voedt zich met els). Van deze 7 9 soorten volgt hier een overzicht. Achter de latijnse namen staat de naam vermeld van de auteur (dat is degene die de soort oorspronkelijk beschreef). Staat als auteursnaam alleen L. dan is dit de afkorting van Linnaeus. Indien er een Nederlandse soortnaam bekend is, wordt deze eerst genoemd. s£MPo* ^>o ■-* llf*x Lindepijlstaart Mimas tiliae L. (De enige van onze pijlstaarten die wel eens op els voorkomt). Notodonta dromedarius L. Lophopteryx capucina L. Phalera bucephala L. Euproctis similis Fuessly. Poecilocampa populi L. Malacosoma neustria L. Drepana falcataria L. Drepana curvatula Borkhausen. Saturnia pavonia L. Odonestis pruni L. Dasychira pudibunda L. Lithosia griseola Hübner. Lithosia complana L. Lithosia lurideola Zincken. Pelosia muscerda Hufnagel. Luffia ferchaultella Stephens. (De 3 Lithosia's, Pelosia en Luffia leven van de op stammen en tronken voorkomende korstmossen). Wilgenhoutrups Cossus cossus L. (De Wilgenhoutrups is de bekende, grote, vleeskleurige rups, die D rome dar is vlinder Kroonvogeltj e Wapendrager Donsvlinder Ringelr ups vlinder Berkeneenstaartj e Elzeneen staartje Nachtpauwoog Meriansbor stel

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 42