41 een onaangename geur verspreidt. Zij kunnen door het uitvreten van gangen in stammen -ook van ander loofhout- schadelijk zijn. In 1948 en '49 waren vele elzen van de beplanting rond de begraaf plaats te Burgh er door aangetast). Rouwvlinder Zeuzera pyrina L. (De Rouwvlinder leeft als rups, net als de Wilgenhoutrups, ook in het hout, maar meer in dunnere stammen en takken). Graphiphora augur Fabricius. Mamestra pisi L-. Orthosia cruda Schiffermüller Orthosia incerta Hufnagel. Orthosia munda Schiffermüller. Nunvlinder Orthosia gothica L. (De Orthosia's behoren tot de zgn. Voorjaarsuilen, die schadelijk kunnen zijn in de fruitteelt, door het beschadigen van jonge vruchten. Hun rupsen zijn moordrupsen, d.w.z. dat ze, als de gelegenheid zich voordoet, ook andere rupsen consumeren). Wachtervlinder Eupsilia transversa Hufnagel. Agrochola lota Clerck. Schaapje Apatele leporina L. Apatele tridens Schiffermüller. Apatele psi L. Apatele auricoma Schiffermüller. Cryphia domestica Hufnagel. (De rups van Cryphia leeft van korstmossen op o. a. els). Enargia paleacea Esper. Cosmia pyralina Denis Schiffermüller. Hyena Cosmia trapezina L. Zanclognatha tarsipennalis Treitschke. Zanclognatha lunalis Scopoli. Zanclognatha grisealis Schiffermüller. Tot hiertoe zijn een aantal soorten genoemd, die de leek doorgaans "uilen" of "motten" noemt. De nu volgende soorten behoren tot de grote vlinderfamilie Spanners of Geometridae. Het zijn meest klei nere vlinders met een tere lichaams- en vleugelbouw. Hoewel som mige ervan wel overdag vliegen, worden ze toch tot de nachtvlinders gerekend. De naam spanner danken ze aan de eigenaardige voortbe weging van de rups. Deze mist de zgn. buikpoten en moet daardoor bij het verplaatsen het lichaam telkens krommen tot een lus. In rusthouding lijken ze wel op kleine dode takjes of bladstelen. Ten onrechte noemt men ze daarom wel "wandelende takken". Vele spanners hebben de els als voedselplant, hetgeen moge blijken uit de volgende opsomming: Zomereter Geometra papilionaria L. Hemithea aestivaria Hübner. Cyclophora albipunctata Hufnagel. Eulithis testata L. Chloroclysta truncata Hufnagel. Plemyria rubiginata Denis Schiffermüller. Electrophaes corylata Thunberg. Hydriomena furcata Thunberg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 43