bloedwateren door rundvee (Piroplasmosis) 44 Sigarenmaker Rhynchites betulae L. (Kleine kever, die voor het afzetten van de eieren de elzenbladeren zodanig bewerkt, dat deze zich sigaarvormig oprollen. Ook veel op berk). Elzebastaardrups Croesus septentrionalis L. (Voedt zich met het blad. Het is de larve van een bladwesp). Elzebladvlo Psylla alni L. (De larven kunnen zeer talrijk voorkomen op de twijgen van de els. Ze zijn geheel bedekt met witte wasdraden en lijken daardoor wel wat op de appelbloedluis. Ze zijn echter veel beweeglijker). Bij deze waarnemingen werden voorts ook nog aangetroffen talrijke galletjes (kleine opzwellingen op het blad), die veroorzaakt bleken te zijn door de galmijt (geen insekt dus Phytoptis laevis Nal. var. inangulis Nal. Door uitgebreider waarnemingen zouden ongetwijfeld nog veel meer namen van kevers en andere insekten (niet-vlinder saan de ge noemde soorten kunnen worden toegevoegd. Het kwam vroeger nog al eens voor, wanneer jong rundvee van el ders uit ons land naar Westhoekse duinweiden werd gebracht, dat deze dieren ernstig ziek werden. Eén van de symptomen was soms bloed wateren. Meestal trad de dood spoedig in. Er werd wel ge zegd dat de oorzaak gezocht moest worden in het drinken van water, waarin afgevallen elzenblad lag te vergaan. In ieder geval zou in en rond de weide staand hout, en dus zeker onze els, erbij betrokken zijn. 17) Als middel tegen het bloedwateren werd wel zgn. "rode aarde" gegeven. Dit zou zelfs daarvoor in de handel zijn geweest.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 46