baarheid voordoen bij geboorte uit immune moederdieren, doordat het kalf dan de anti-stoffen al meekrijgt. Genoemde factoren zijn wellicht van betekenis bij in besmette streken van de Westhoek ge boren en opgegroeid vee. Gevaar ontstaat vooral als tijdens top-aanwezigheid van de teken (in voor- en najaar) "schone" dieren uit onbesmette streken naar de weilanden met veel hout worden aangevoerd. In zulke weilanden zijn runderen met honderdtallen teken op het lichaam dan geen zeldzaamheid! In de Westhoek zijn nog enkele besmette percelen. Vermeld zij nog dat teken ook ziekten kunnen overbrengen bij scha pen, honden, katten enz. maar ook bij de mens. De teek Ixodes ricinus is niet afhankelijk van de els. Maar naast andere houtsoorten zal de els, zeker door zijn voorheen veelvuldig voorkomen in de Schouwse Westhoek, voor deze teek dikwijls een "springplank" hebben gevormd tot het bereiken van een gastheer tussen het in de elzenweiden en -meetjes grazende vee! En daarom een aanleiding deze geschiedenis mede op te nemen in dit over zicht betreffende de els. januari 1977

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 48