Bronnen van informatie. Woorden in Schouws dialect zijn gebruikt conform de vermel ding in "Woordenboek der Zeeuwse Dialecten" van Dr. Ha. C. M. Ghijsen. 1) Mr. A. J. F. Fokker, Schouwen vbör 1600, dl. I, bl. 99 en 303. 2) Mededeling van de laatste voorzitter van De Armen van Westenschouwen, B. Bossers, en van oud-wethouder der gemeente Wester schouwen, L. v. d. Klooster. 3) als 1), bl. 103. 4) Mededeling van mw. Janna Renters. 5) als 1), bl. 98. 6) Mededeling van M. Evertse, oud-bewaarder Slot Haamstede. 7Uit een lezing van Mr. Dr. W. P. Martens voor de Schouwse natuurgidsen in 1975. 8) Cronyk van Smallegange, bl. 675. 9) Mededeling van M. Evertse en gep. Hfd. v. d. Kust wacht M. Meganck. 10) als 9). 11als 6 12) Mededeling M. Meganck. 13) als 8), bl. 310, zie ook sterna no. 1 van 1974: F. Jansen waarom het kappen van de bomen langs 's Heren wegen vroeger geen probleem was, bl. 74. 14) als 6). 15) Mededeling van W. G. Boot Jzn. die tot die schoolgaande kinderen behoorde. 16) Mededeling van J. J. Kloet Overbeeke, veehandelaar. 17) als 16).

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 49