54 Literatuur: Bergh, L. J. M. van den, 1975. De vogelbevolking van enkele open gebieden op de Veluwe. Vogeljaar 23, 85-91. Haperen, A. M. M. van, 1977. De broedvogels van het duin gebied van Schouwen. Rijkswaterstaat-Deltadienst, afd. Mi lieuonderzoek, studentenver slag (in voorbereiding). Mooser, R. 1973. De vogels van Schiermonnikoog. Wet.Med. K. N. N. V. nr. 95. Rossum, B. van. 1975. De broedvogelbevolking van het landgoed "Planken Wambuis" in 1973, met gegevens uit het verleden. Vogeljaar 23, 59-73. Valk, A. 1976. De broedvogels van Ameland. Wet.Med. K. N. N. V. nr. 112. Zomerdijk, P. J. e. a. 1971. Broedvogels van Noord-Holland Noord. 215 pp. (Zaandijk).

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 56