Een fysisch geografische landschaps studie van het duingebied van Schou wen. Het duingrasland van de binnenduin- vlakte met z'n zeer gevarieerde vegetatie-typen krijgt veel aandacht. Dit is begrijpelijk na dergelijke uit voerige onderzoekingen op Voorne en Goeree. Aan de vegetatie kan men zien of het lang of kort geleden is dat een stuk duingrasland als landbouwperceel verlaten werd. Ook de steeds lage re grondwaterstanden hebben hun gevolgen. De elzenhakhoutbosjes (elzenmeten) en houtwallen worden kort aange stipt en wij menen dat vooral deze vegetaties het ook waard zijn uit voeriger geïnventariseerd en ge karteerd te worden. De Natuur- en Vogelwacht (Schou- wen-Duiveland) hoopt daar ook aan te werken Frans Beekman.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 62