61 Illustraties 2 Els 4 Egelantier 5 Sleedoorn 6 Vroongronden tussen Renesse en Haamstede 10 Kaart 1; landschappen op Westelijk Schouwen 13 Bergeend 15 Sneeuwklokje 16 Salomonszegel 17 Kaart 2; elzenmeetjes 1856 19 Meidoorn 21 Kaart 3; benamingen van omwald tuinland 23 De Kapel, reetjes Renesse 25 Teunisbloem 26 Wilgenkatjes 27 Kaart 4 en 5; bodemgebruik 1912 en 1974 32 Els, blad, katjes en propjes 37 Fluitekruid 38 Bunzing 40 Lindepijlstaart, rups en vlinder 42 Kaasjeskruid 43 Lithocolletis rajella, L. 44 Gemineerde elzenbladeren 47 Meidoorn, bessen 48 Wintertaling o op nest, wulp, patrijzen 49 Kievit op nest 50 Kaart 1; geïnventariseerde broedvogel-gebieden 51 Grutto 52 Slobeend 53 Tabel 56 Steenuil 60 Voor jaar shelmbloem 61 Roodborst 63 Eikvaren 64 Veertje, vlaamse gaai Binnenzijde omslag oude topografische kaart.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 63