Dit is een uitgave van de Natuur- en Vogelwacht Schouw en-Duivel and De vereniging telt vele aktiviteiten, zoals: Het organiseren van interessante ekskursies en lezingen vaak met prachtige films of dia's. Viermaal per jaar verschijnt ons blad "Sterna", waarvan dit een dubbel nummer is. Terwijl wij tevens adviseren en meepraten tot behoud van natuur en landschap op Schouwen-Duiveland. Druk: Lakenman en Ochtman, Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 65