[aciïEöFü eps van 71 In vroegere nummers van "Sterna" is al enkele malen de aandacht gevestigd op de vele slachtoffers die het ge motoriseerd verkeer ook eist onder onze vogels. Tijdens de oliecrisis werd ons voorgehouden dat degene die zich aan de voorgeschreven snelheden hield energie besparend werkte (en voor zichzelf goedkoper reed). Blijkbaar worden de olievoorraden thans weer onuitput telijk geacht en letten vele auto en motorrijders, wat hun motorbrandstof betreft, niet meer op hun voordeel! 1 t-'tfvi'ï Immers, wie zich aan de voorgeschreven maximum snelheden probeert te houden krijgt een minderwaardig heidsgevoel door de voorbijscheurende medeverkeers deelnemers. T Dat, behalve de, volgens de statistiek, toenemende per soonlijke ongelukken, aldus ook een hoge tol wordt ge- eist van de vogelwereld, moge blijken uit het volgende overzicht van in 1976 gevonden slachtoffers op een deel van onze Schouwse wegen. Daarbij dient opgemerkt dat veel slachtoffers nog kans zien een onopvallende plaats te vinden in aan de weg grenzende sloten, weilanden of akkers, om daar te sterven. Het werkelijk aantal ge dode dieren zal dus nog aanmerkelijk hoger zijn. Toegegeven, er kunnen zich situaties voordoen, dat men een vogel niet meer kan ontwijken. Maar doorgaans is een tijdige korte signaalstoot of zelfs het wegnemen van "het gas" al voldoende om een dier te redden. Maar dan moet men niet rijden met snelheden van 120 km/u of hoger! Zeker niet op wegen die, zoals in Schouwen, in de buurt van vogelgebieden liggen. Daarnaast dient dringend te worden verzocht geen etens resten of -verpakking op of langs de weg te werpen, daar dit vogels aantrekt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 73