72 VERKEERSSLACHTOFFERS 1976. Gecontroleerd: a. de weg HaamstedeTZierikzee (altijd per auto); b. de wegen in Burgh, Haamstede en Renesse, voorzover niet vallend onder a(per auto en per fiets). Per week werd 2x gecontroleerd. Per auto waren de slachtoffers niet al tijd te indentificeren; zie- de groep "onbekend". soort jan feb. mrt. apr mei. jun jul. aug sep. okt. nov. dec."totaal wilde eend 1 2 2 1 1 7 bergeend 1 1 3 5 waterhoen 2 3 4 3 1 2 2 17 meerkoet 4 4 kievit 1 1 1 3 1 7 scholekster 1 1 1 2 1 6 wulp 1 1 2 tureluur 2 2 patrij s 1 1 2 fazant 1 3 1 1 6 Turkse tortel 1 1 andere duiven 1 1 3 2 7 zilvermeeuw 1 1 kokmeeuw 1 2 2 1 4 9 6 6 3 2 36 velduil 1 1 groene specht 1 1 koekoek (juv. 1 1 kuifleeuwerik 2 2 huiszwaluw 1 1 boerenzwaluw 2 2 spreeuw 1 1 2 pimpelmees 1 1 2 merel 1 4 2 6 2 8 2 1 1 27 kramsvogel 1 1 zanglij ster 2 3 2 2 1 2 12 koperwiek 2 2 roodborst 1 1 1 1 4 graspieper 1 2 3 6 putter 1 1 huismus 4 2 3 2 1 3 15 heggemus 1 1 onbekend 1 9 15 15 3 4 47 totaal 5 23 16 26 29 47 38 18 22 3 3 1 231 Tijdens 14 ritten over de Zeelandbrug werden voorts geteld 35 dode duiven (vermoedelijk allemaal postduiven). T In Noord-Beveland werden op de weg Zeelandbrugtol naar Zand- kreekbrug 1 doodgereden kwartel gevonden (april) en op de weg naar de Veersegatdam 2 dito velduilen (resp, maart en juli). Daar aanwe zige andere door het verkeer gedode vogels zijn niet geteld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 74