gierzwaluwen 73 Zuster Francois meldde een op zondag 15 februari op de Hogeweg aangereden ree die op 3 poten in de richting van het duingebied hinkte. De aanrijdijding was gezien door jonge lui. Dit geval werd doorgegeven aan de jachtopziener. Andere door het verkeer gedode zoogdieren, aangetroffen langs a en b jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. totaal egel - ----31--- - 4 haas -1 13111-1412 16 konijn - 5 4 6 6129 5 3 1 - - 51 kat -1 1 - 1 - 1 4 Waarnemer: J. P. C. Boot, Haamstede. Overzicht opgemaakt febr. 1977. Donderdag 1 juli. Na een zeer warme dag, de tempera tuur is tussen de 30 en 35 graden geweest en in de tuin, waar ik nu zit, heeft de thermometer zelfs de 42 graden gehaald. Het is ongeveer vijf over half tien, als mijn aan dacht wordt getrokken door een luid krijsend groepje gier zwaluwen, die hoog boven me rondcirkelen. Door de kijker tel ik er een 40-tal, ze vliegen maar wat rond, maar gaan steeds hoger, ongeveer tot 500 meter. De duisternis valt langzaam in, maar de zwaluwen maken geen aanstalten om naar de grote kerk, waar ze nestelen, terug te keren, om er de nacht door te brengen. Ze blij ven maar rond cirkelen, horen doe je ze niet meer. Het is nu zo donker geworden dat ik ondanks de kijker het groepje uit het oog verlies. Ik had wel eens gehoord dat deze soort gierzwaluwen, er zijn ongeveer 80 soorten) de nacht al vliegende doorbren - gen in de lucht, maar nu heb ik dat zelf waargenomen, en mijn belangstelling voor dit gebeuren was gewekt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 75