Van 1 juli tot 11 augustus zijn ze door mij haast iedere avond geobserveerd. Hier volgen nog enkele waarnemingen. Vrijdag 2 juli vijf over half tien, neem ik plaats achter in de tuin, hier heb ik een goed uitzicht op de kerk en het luchtruim daarboven. De vogels vliegen nog om de kerk, even half tien gaan een 5-tal vogels naar boven, dan vol gen er steeds meer en weer vormen ze een groep. Ze vliegen richting Oosterschelde, door de vallende duis ternis zijn ze spoedig uit het gezicht verdwenen. Zaterdag 3 juli, half tien vormt zich weer een groep, ik kan ze lang volgen, het is een mooi gezicht, als de groep voor de maan komt die goed half staat. Zaterdagmorgen 10 juli, nu wil ik wel eens weten wan neer ze bij de kerk terug zijn. Om half vijf is er bij de kerk nog geen zwaluw te zien, ze vliegen zeker nog ver boven het schouwse land; half zes ze zijn weer bij de kerk terug. Overdag vliegen ze heel ver om het dorp, men ziet ze boven de bossen en duinen, allen doch ook wel 2 en 3 bij elkaar, maar 's avonds zijn ze steevast bij de kerk. Maandag 19 juli, bewolkt weer met harde wind, 21. 15 uur de meeste vogels zijn al bij de kerk weg. Een 20-tal vo gels blijft boven het dorp rond vliegen, tot ik ze door de duisternis niet meer kan volgen. Woensdag 11 augustus, geen zwaluwen meer bij de kerk. Ze zijn hun lange reis brgonnen naar midden Afrika en Madagascar en het volgend jaar zullen we ze in mei weer In ons verenigingsblad "Sterna" is naar ik meen, nooit veel aandacht aan deze zeer bijzondere vogel en zijn le venswijze geschonken. Bij de kerk te Haamstede kan men iedere zomer zo ongeveer een 50-tal gierzwaluwen waar nemen. Nu is het misschien wel interressant om van ieder dorp op Schouwen-Duiveland, deze vogels te inventariseren en in de broedgegevens van "Sterna" te vermelden. A. Kouwen, Zandweg 25, Haamstede. 7 'ledaktieIn de Sterna van juni 1975, hebben wij er een artikel aan gewijd "gegevens van de heer Jan L. Bos". zien.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 76