de vinkenbaan westenschouwen 1976 75 Het was een merkwaardige trektijd. Veel goed, veel wind uit de Zuidhoek, niet te hard, allemaal gunstige factoren voor gestuwde trek. Sommige soorten hielden zich er voor beeldig aan. Vinken trokken in aantallen langs, zoals we het in jaren niet gezien hadden. Ook graspiepers en veld leeuweriken deden flink mee. Sijzen, koperwieken en ook kramsvogels daar-en tegen waren spelbrekers. In geen jaren zagen we zo weinig sijzen, om precies te zijn twee, waarvan we er èèn vingen. Koperwieken waren er ook niet, pas op de laatste vangdag in december vingen we er enkelen. Hoewel er al op 11 september 6 kramsvo gels over de baan vlogen, vroeger dan ooit, was het geen goed voorteken. Ze bleven ontbreken tot de laatste week van november, toen kwamen ze pas ouderwets door. Kneuen waren er in de zomer volop, maar niet meer in de maand september wat de kneuenmaand bij uitstek is. Waarschijnlijk zijn ze vroeger dan normaal vertrokken i.v. m. de toen heersende droogte. Kepen kwamen niet langs in de forse groepen, die we van andere jaren gewend zijn; wel gemengd met de vinken, wat overigens niets bizonders is. De grasmus en in mindere mate de gekraagde roodstaart schenen zich iets van de achteruitgang hersteld te hebben. We zagen en vingen er weer wat meer dan in vorige jaren. Ook de grauwe klauwier was weer present met 4 jongen, die in de omgeving van de baan uitgebroed waren. We kon - den er helaas geen èèn vangen. De d was geringd. In 1975 vingen we 3 van de 5 jongen en de d, welke laatste door ons ter plaatse in 1974 geringd was, en toen ook al met jongen rondvloog. De omgeving van de vinkenbaan schijnt een bizonder goede biotoop voor de grauwe klau wier te zijn. Een zeer merkwaardige vangst deden we op de stille, grauwe, wat saaie morgen van 21 november. Er was bij na geen trek. Tijdens een controle-blik over de netten plotseling een schok van ongeloof. In het gras liep, zon der dat we hem hadden zien komen, een hop. Als een voed- selende strandloper met driftige pikbewegingen wandelde

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 77