79 Voor deze winter heeft onze vereniging weer verschil lende activiteiten op het programma staan o. a. BOMENCURSUS. Deze wordt bijzonder aanbevolen voor de natuurgidsen, daar op de natuurgidsencursus hieraan, door tijdnood, weinig aandacht is besteed. Maar natuur lijk is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom. De eerste cursusmiddag is op zaterdag 8 oktober 1977, om 2 uur, aan de ingang van het landgoed "Mon Plaisier", Donkereweg, Schuddebeurs. In deze les zal zowel de theorie als de praktijk behandeld worden en dit zal ongeveer uur duren. De tweede cursusmiddag zal zijn in januari of februari 1978, als het blad van de bomen is. Indien nodig nog een dsrde les in het voorjaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt hiervoor bijzonder aanbevolen het mooie boek je "Bomen en struiken" deel 1. (herkennen). Kostenf 10, -- Deze boekjes zijn op de eerste cursusmiddag verkrijg baar. Voor deelname zo spoedig mogelijk telefonische opgave bij de secretaris tel. 01115-1711 of bij dhr. W. Janse, tel 01110-2790. Indien u interesse hebt voor deze cursus bel dan vandaag nop! DETERMINEERCURSUS van planten. Ook deze cursus bevelen wij bijzonder aan voor de natuurgidsen. Aangezien er planten nodig zijn gaan we pas starten in februari 1978, de datum wordt in de volgende Sterna bekend gemaakt. De cursus zal waarschijnlijk bestaan uit een twintigtal lessen in voorjaar, zomer en najaar. Vanzelfsprekend vakantie van half juni-half augustus. Aangezien de deel name hierbij beperkt is, spoedig opgeven bij de secre taris P.M. van Dalsen, Bouwmansweg 5, Haamstede, telefoon 01115-1711. Opgaaf voor 1 november 1977.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 81