80 CURSUS CONTROLEUR VOGELWET 1936. In de eerste plaats bedoeld voor nieuwe cursisten, maar tevens een goede herhaling voor reeds gediplomeerde controleurs. Deze cursus start begin november en zal om de veertien dagen worden gehouden. Duur een jaar, met normale vakantieperioden. Het examen is een rijksexamen. Bij het behalen van het diploma wordt men beëdigd en is men bevoegd, bij overtreding van de volgelwet, op te treden. We hebben een bevoegd docent gevonden, maar de cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Opgave voor 15 oktober 1977, bij de secretaris P.M. van Dalsen, Bouwmansweg 5, Haamstede, tel. 01115-1711. WINTERPROGRAMMA 15 okt.'77: Paddestoelen excursie Staatsbosbeheer "Gadra" vanaf parkeerterrein aan de Vroonweg, Haam stede. Vertrek 2 uur 11 nov. '77: Lezing met dia's door de heer J. Heijboer "Wilde planten van Goeree-Overflakkee", aanvang 7.45 uur in "de Poorter" te Zierikzee. 20 jan. '78: Een praatje over Schotland met dia's door de leden J. P. Vaane en P. M. van Dalsen. Aanvang 7.45 uur in de recreatiezaal van de Geref. Kerk te Haamstede, febr. '78: Lezing met dia's door de heer P. Blanken, voorzitter vogelwacht Krimpenerwaard. Mooie vogel- en natuuropnamen. Juiste datum, tijd en plaats worden in de volgende Sterna bekend gemaakt. 1 0 mrt.'78: Jaarvergadering om 7.45 uur in de recreatie zaal van de Geref. Kerk te Haamstede. Na de pauze een lezing met dia's. l /CK

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 82