cUtjaap... 8/ werd ik vele malen opgebeld door zeer verheugde mensen, dikwijls van buiten ons eiland, die mij mededeelden dat zij een flamingo hadden waargenomen. Het was dan altijd wel wat sneu te moeten zeggen dat er zelfs twee waren, één in de Flauwersinlaag en één in de Schelphoekplas, en dat het hoogstwaarschijnlijk ontsnapte kooivogels waren. De uitgesproken rode knieën duiden op de Chileense vorm. Moeilijker wordt het echter met een groep van 6 flamingo's op 25 mei 1977 ten zuiden van de Flauwers op de Oosterschelde die vanaf een vaartuig van Rijks waterstaat werden waargenomen. De klap op de vuur pijl kwam door een melding van de schipper van een sportvissersboot, die op 5 juli om half twaalf 12 fla mingo's gezien had bij de Roggenplaat ter hoogte van S. V.R. 10. Helaas had men onvoldoende op de knieën gelet zodat niet meer vast te stellen is of het hier ook de Chileense vorm betreft, met de duidelijk rode manchetten om de knieën. Als u ook nog eens flamingo's mocht zien kijk daar dan goed naar, want het zou best kunnen dat de grotere groepen toch de in Europa voorkomende soort Phoeni- copterus ruber is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 83