93 Dan nog drie losse vondsten. Zanglijster- 1 kj geringd 12-11-76, dood gevonden op 29-11-76 te Bruinisse. Groenling - 1 kj geringd 9-8-'76, gevangen en los door Belgische ringer op 10-10-'76 in Oost-Vlaanderen. Kleine barmsijs c? 1 kj geringd 20-10-'74, gevangen en los op de vinkenbaan te Wassenaar. _Tot slot een overzicht van de gevangen vogels over 1976.. De gevangen vogels te Westenschouwen in 1976 door "Nebularia" winterkoning 9 groene specht 3 fitis 121 grote bonte specht 1 zwartkop 20 grauwe vliegenvanger 6 merel 13 spreeuw 177 grasmus 10 boomleeuwerik 1 heggemus 36 zanglij ster 14 putter 14 tjiftjaf 12 ringmus 100 rietgor s 24 koolmees 15 paapje 1 nachtegaal 1 keep 67 r oodbor sttapuit 2 sperwer 2 kneu 26 staartmees 7 braam sluiper 6 vink 634 graspieper 338 europese kanarie 2 kleine barmsijs 5 kleine karekiet 1 witte kwikstaart 2 goudhaantje 5 groenling 61 frater 10 pimpelmees 27 sijs 1 veldleeuwerik 76 buizerd 1 gele kwikstaart 21 klapekster 1 gekr.roodstaart 11 torenvalk 2 boompieper 1 geelgors 5 bonte vliegenvanger 2 hop 1 roodborst 35 koperwiek 2 tapuit 1 totaal 1933 stuks in 49 soorten over 51 vangdagen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 95