Sternart In the islands where I grew up nothin' seem the same it's just a pattern that remain an empty shell... (Op de eilanden waar ik groot kwam ken ik niets meer terug een patroon is alles wat nog over is een lege huls...) Al Stewart Als het zomer wordt blijkt telkens weer dat het moeilijk is een Sterna te vullen. Men trekt er dan kennelijk liever op uit om van de natuur te genieten, erover schrijven kan later wel! Vandaar dat de redactie voor de zomer in het vervolg denkt aan themanummers om het contact met de leden te onderhouden. Deze zomer hebben we een heel speciaal themanummer: een Sterna met litera tuur en beeldende kunst, waarbij natuur en landschap van onze eilanden het aanknopingspunt vormen. Schrijvers, dichters en beeldende kunstenaars uit verleden en heden laten ons natuurbeschermers zien hoe zij omgaan met natuur en landschap als bron van inspiratie. Het initiatief voor dit nummer van Frans Beekman en Johan Everaers is door ons met enthousiasme gegroet. Zodoende werd de redactie voor deze gelegenheid met bovengenoemd tweetal uitgebreid en is er een Sterna ontstaan met een andere inhoud dan gewoonlijk. In het verleden had onze eilandnatuur een zeer eigen karakter. De sfeer was ver gelijkbaar met die van de Waddeneilanden. Beroemd is het Zeeuwse licht. Sfeer en herkenbaarheid verdwijnen thans door het uit de hand gelopen vreemdelin genverkeer in snel tempo en worden ingeruild voor massa en anonimiteit. Wel licht dat een enkel verhaal of beeld voor u iets oproept van herinnering aan de eilanden. Want de eilanden zijn de eilanden niet meer. Redactie 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1990 | | pagina 5