Gierzwaluwen, bedreigde stadsvogels Tekening: Ad Cameron. Cijs van den Ende 'Srie, srie, srie!bijna iedereen kent het geluid van Gierzwaluwen die elkaar op een zomer avond, laag door de straten scherend, luidruchtig achternazitten. Minder mensen weten dat de Gierzwaluw aangemerkt kan worden als de 'ultieme' vogel. Als eind april begin mei de Gierzwaluwen weer in ons land terugkeren om te gaan broeden, is het voor velen van hen de eerste keer in bijna een jaar dat ze niet in de lucht zijn. Al die tijd hebben ze vliegend doorge bracht,, ondertussen enorme afstanden afleggend. Jonge vogels brengen soms wel bijna vier jaar uitsluitend vliegend door, voordat ze voor de eer ste keer landen om te gaan nestelen. Een Gierzwa luw doet alles in de lucht; eten, drinken, slapen. Alleen in de broedperiode komen de vogels 'aan de grond' om een nest te maken, te paren, te broe den de jongen te voeren en warm te houden. Hoe wel de naam Gierzwaluw anders doet vermoeden, is de vogel geen familie van de Huiszwaluw, Boe renzwaluw of de Oeverzwaluw; samen met o.a. de Nachtzwaluw behoort hij tot de orde der Capri- mulgiformes, welke systematisch dicht bij de uilen staan, terwijl de andere zwaluwen ingedeeld wor den bij de orde der Passeriformes, waartoe alle zangvogels behoren. Holenbroeder en insectenverdelger In de Lage Landen is de Gierzwaluw een cul tuurvolger. Van nature is het een broedvogel van gebergten maar bij gebrek aan rotsen en kliffen 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 12