3ÜX Post Kw t JDo2c U«yuL [ju, Cvcu. COM. jUaj (\yid!g*~> JjL. UU? ÜU-) <J\'i 1)i fei( ClJ -ee^X C» C^^CfuCocL Dirklept., f\.&y- rn\«\ &VC41 Cv> c|? 2<?M ey Otd-^LLlm, bJ t frj Waar W£èrijigeh\"§^^^lfel te gast heeft in de wintèr/Wordt de Wieringermeer jaarbjks£?.bevolki door enkele dulzénden^Itganzeh; die zich in groten gétaïg tegoed doen aan de overbB^feelgi^n.'de oogst", j die op het land 'ztjöiölijvëh liggen*1 Rietganzen zijnvvrij groot; jonker- bruin van Meur. én'lij ken veel op de bekendere grauwe ganzen, Waarvan een groep in bet natuurreservaat bij Onder deze grote, brum" 'ge leleurde ganzen bevindt zich een bij zonder exemplaar: Dirk. Vogelaar Wim Tijsen gaf hem jaren 'geléden deze naam, omdat het in déze streek nu eenmaal iets, betekentom een Dirk te zijn. Het bijzondere, van'deze Dirk is, dat hij al minstens achtjien jaar oud is. Hij iS te Herkermen aan een witte halsring mei.het nummer A43. „Die ring'iÉrëëghifin;, X$78 toen hij al minstens één jaar oud was", weet Tijsé'ri. Rietganzen wor den gemiddeld fyeCJóuder 'daii- hén jaar of zeven. Voorzover."bekend is de leeftijd yanf"Dirk Sinds 1978 is-hij Wieringermeer .waargenamm'^'ou .onder de vogelaars in-'HooM^Hoi- land is hij een beroemdheid. .Tijsen: „Dirk heeft er heeiwat vlieguren op zittenRietga nzea i^Hegen'jaarli tienduizend kilometer van; Siberië naar hier en '.^eer\t^g/.'fpai;';;is 180.000 kilometer, Ejirin Ne%fJ^id vliegen ze dan ook nog veel neen eii weer. Ze trekken hiervandaan"spins" weer naar Zeeland,, de Nooxtlopsi-, polder of zelfs Duitsland. D.e laatste twee jaar hebbed, we hem' niët jpeer gezien. Maar zonctag'kreegik éen'fe- lefoontje van Texel,. Dirk leeft_. nog, zeiden ze' Wellicht; dat Dirk öók de %ierm- germeer nóg zaf aandoen,'w-ant bijna dagelijks trekken rietganzen over Wielingen,' zowel in noorde lijke als in zuidelijke richting. Ze pendelen kennelijk, watheen -en weer tussen Texel en -de, oostelijke Wieringermeer. In elk geval .kan op 26 augustus, de volgende Dirken- dag, een Dirk in dé annalen wórden bijgeschreven voor. het levereh'r van een bijzondere prestatie., 'su&V. f nxj C<~ r-i ££r 3-2 tót "",Vn Op <0 b L Vwq "7 w 'I -9* y., 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 24