Veren igingsn ieu ws Sc hou wen -Duivelan d Project "Gierzwaluwen" weggestuurd. Die gaan weer wat anders doen. Slechts één miertje zorgt voor het transport. De kaken erin en dan achteruitlopend, milimeter na milimeter, de tuin in. Bloesem Komt er een vlieg naast ons zitten. Een grote zwar te met grijze vleugels. Het beestje poetst zijn ach terpoten. Daar gaan we nu eens even goed voor zitten. Mis, de vleugeltjes gaan vibreren en het in- sekt gaat op visite bij de kersebloesem. De natuur heeft ons kerseboompje weer in voorjaarstooi gestoken. Ze pronkt en lokt ermee in dienst van de voortplanting. Hoe haar vruchten smaken? Weten we niet. Er is haast nooit een kriek te ontdekken. O ja, op een keer gaan we weer op onderzoek. Schuiven het lover opzij of er soms ergens sprake is van enige vruchtzetting. Warempel, een miezerig dingetje zit verscholen te proberen een kers te worden. Nou prima, we wachten af. Dan komt er een merel in beeld. Die gaat regel recht naar dat takje met onze enige hoop. De vo gel heeft dus ook al de schrale oogst ontdekt en komt nu kijken of die maaltijd al rijp is voor con sumptie. Volgens de boeken zou het een spreeuw moeten zijn. Dat zijn de echte kersenspecialisten. Maar Turdes merula heeft dat niet gelezen. Nu wachten we op het moment dat de zwartrok zijn snavel wijd open spert om de kriek heel in te slik ken. Dat doet hij niet. Merelman schikt zich op een bepaalde plaats in een boomvork en pikt dan fel naar het punt waar de kers met de steel aan de stam vastzit. Net zo lang tot het paarse bolletje op de grond valt. Zomaar voor het oppikken. Franje Het boompje zit nog niet in het blad. Dat komt pas als de bloei is verwelkt. De bloemen staan nu in groepjes van drie bij elkaar. Elk groepje ont springt uit één knop. Een bloeiwijze die er voor zorgt dat ook het kleine opvalt. Want er moeten insekten worden gelokt naar het stuifmeel. De mussen zijn echter ook van de partij. Een klas van die drukdoende kwetteraars zit al een hele tijd in de ligusterheg. Af en toe steken ze hun snaveltjes naar buiten. Hoe langer we nu op deze bank zit ten, hoe meer de gevederde vriendjes zich ook hier thuisvoelen. Opeens stuiven ze allemaal tegelijk in de kerseboom. Pikken heftig naar het midden van de bloempjes. De tere kroonblaadjes dwarrelen ge schonden naar beneden. Daar vormen ze een sneeuwkransje om de stam. Franje van een nieuwe lente. Vanaf januari is een projectgroep, bestaand uit leden van de Werkgroep Schoolbiologie en van de Vogelwerkgroep, begonnen met de voorbereidingen van bovenstaand project. Doel van het project is de bewoners van Schouwen-Duiveland kennis te laten maken met de gierzwaluw en andere natuurlijke medebewoners in stad en dorp en hen te betrekken bij de bescherming daarvan. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 26