Uitslag foto-, teken- en schilderwedstrijd Beheersaktiviteiten Goeree-Overflakkee 1994-1995 kiezingen serieus neemt en gaat stemmen en wel tuur en landschap een warm hart toedragen, op de kandidaten, waarvan duidelijk is dat ze na lees van 't Zelfde Breede Gooi, een van de kreken op Goeree-Overflakkee. Foto: Corrie Wilbrink (2e prijs). Onderwerp: Kreken van Goeree-Overflakkee. Naar aanlei ding presentatie boekje "Natuur-ontwikkelings- plan Goeree-Overflakkee", vervaardigd door de Werkgroep Natuurontwikkeling. Juryleden: Suzan en Ruud v. d. Bosch: International Art Centre Middelharnis. Joep Luijckx: Fotoclub De Rarekiek. Aantal inzendingen: Ca. 65 foto's, ca. 35 tekeningen/schilderijen. Prijzen Foto's 1. Dhr. W. Santifort; 2. Mevr. C. Wilbrink en 3. Mevr. L. Groenendijk. Tekenen 1. Mevr. T. Hoogstad-v. d. Meer; 2. Dhr. J. de Jong en 3. Mevr. S. Polder. Schilderen 1. Mevr. P. van Engen-Kuyper; 2. Dhr. P. Takens en 3. Dhr. C. Schellevis. Belangstelling Wanneer we allereerst terug kijken naar het af gelopen jaar zien we dat de opkomst per aktiedag iets achter blijft bij die van 1993. Dit komt mede doordat een aantal werkzaamheden door de vaste groep is verricht, zonder verdere aankondiging. Evenals vorig jaar is er voor de terreinwerk zaamheden weer reklame gemaakt via de streek- 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 29