Veertigste jaargang nummer 1 Inhoud: JÜIDD Sterna Tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherniing Goeree-Overflakkee Redactie: John Beijersbergen, Kees de Kraker, Bram Schrier Redactie-adres: Boogerdweg 12, 4321 SN Kerkwerve, tel. 01117-1672 Layout en tekeningen: Kees de Kraker, Burghse Ring 20, 4328 LL Burgh-Haamstede, tel. 01115-3495 Druk: Lakenman Ochtman, Zierikzee Verschijnt 4x per jaar Inzending kopij voor de volgende Sterna tot 15 juni. Inzendingen dienen getypt, danwel in goed leesbaar handschrift uitgevoerd te zijn. Wanneer men een PC gebruikt heeft, werkt het meezenden van een floppy, tijd- en kostenbesparend. Grafieken en tabellen liefst zo eenvoudig mogelijk of direct reproduceerbaar, in duidelijk zwart/wit, evenals bijgevoegde tekeningen en kaartmateriaal. pag. 1 Gerard L. Ouweneel, De Kapel 3 L. van Ree, Verslag van de vinkenbaan Westenschouwen over 1994 6 Ben van der Velden, Patrijzen op Goeree-Overflakkee 8 Johan Everaers, Sterna albifrons en de Kathedraal van Reims 10 Gijs van den Ende, Gierzwaluwen, bedreigde stadsvogels 13 Judith Elerzberg, Gierzwaluw 14 Gerard L. Ouweneel, Ervaringen met kunstnesten voor Huiszwaluwen 18 Gert-Jan Buth, Het Zeegras in de Grevelingen 20 Cor Berrevoets, Ganzen- en Kleine Zwanentellingen op Schouwen-Duiveland 1993/1994 22 Post 23 J. van Putten, Nieuwe lente 25 Verenigingsnieuws Schouwen-Duiveland Project "Gierzwaluwen" 26 Verenigingsnieuws Goeree-Overflakkee Waterschapsverkiezingen Uitslag foto-, teken- en schilderwedstrijd Beheersaktiviteiten 1994-1995 Aktiviteitenkalender 30 Henk Harmsen, Roodkeelduiker 32 Interessante waarnemingen Agenda Omslag: Mannetje Slobeend in voorjaarstooi. De merkwaardige snavel is een uiterst ingenieus zeefapperaat waarmee kleine voedseldeeltjes uit het water worden gefilterd. Foto: Flenk Harmsen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 2