Interessante waarnemingen Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen. Schouwen-Duiveland Parelduiker 24-12-'94, 4 ex., Brouwersdam-zee, H. Wal raven. Aalscholver 27-l-'95, 1 ex., Zierikzee, Gracht, L. Krans. Roerdomp 1 ex., Brijdorpe, Rijksweg onder viaduct, C. J. Boot. Kleine Zilverreiger In 1994 verbleven vele tientallen ex. in het Deltagebied. Op Schouwen Duiveland resulteerde dit in een aantal waarnemingen van flinke groepen (zie Ster- na 39:87). Opvallend genoeg overwinterde één exemplaar op Schouwen-Duiveland; dit dier werd door vele waarne mers doorgegeven (waarvoor dank). De waarnemingen vielen tussen 15-ll-'94 en 26-2-'95. De eerste helft van de winter verbleef de Zilverreiger in de omgeving van de Schelphoek, later in de buurt van Viane. Lepelaar 4-l-'95, 2 ex., Prunje, C. v. d. Graaf; 6-l-'95, 3 ex., Moriaanshoofd, J. W. Goedhart; 9-l-'95, 1 ex., Se- rooskerke, Oude Zandweg, mw. v. Heel, mw. Franse v. d. Putte; 15-l-'95, onv. ex., Koudekerkse Inlaag, Stolpweg, E. Janssens; eind januari, 2 ex., aldaar, P. H. v. Rij. Zwarte Zwaan 27-10-'94/ 6 en 16-ll-'94 1 ex., Suzanna's Inlaag, E. Buis-Harder; 13-12-'94, 2 ex., Prunje, J. Gla- zenburg; 7-2-'95, 1 ex. tussen Knobbelzwanen, Scharen- dijke, J. v. d. Steeg. Nijlgans 19-12-'94, 12 ex., Zonnemaire, C. v. d. Graaf, A. Meuldijk; 28-12-'94, ca. 40 ex., aldaar, H. Walraven; 14-l-'95, 5 ex., Haamstede, Bouwmansweg, J. W. Ver geer; 17-2-'95, 4 ex., Dijkwater, T. Sluijter. Ijseend 24-12-'94, 9Brouwersdam-zee, H. Walraven. Sperwer eind januari '95, pakte op versch. dagen Huismus en Turkse Tortel, Haamstede, P. H. v. Rij. Ruigpootbuizerd 14-l-'95, 1 ex., Haamstede, J. W. Ver geer. Smelleken 14-l-'95, er, Zierikzee, Kaaskenswater, A. Tijssen, P. Kramer, G. v. d. Ende. Slechtvalk ll-l-'95, 1 ex., Schelphoek, Latupeirissa. Kraanvogel 7-l-'95, 2 ex., Prunje, C. Berrevoets; 12-1- '95, 2 ex., aldaar, H. Walraven; 20-l-'95, 2 ex., aldaar, K. Nikerk; 21-l-'95, 2 onv. ex., aldaar, excursie Natuur en Vogelwacht; 25-l-'95, 2 ex., aldaar, D. Fluijt, H. Bakker; 25-2-'95, 2 ex., aldaar, T. Sluijter. Waterral 23-11-'93, 1 ex., Westenschouwen, P. R. Mees. Kleine Burgemeester 28-12-'94, 1 ex. Flaauwers Inlaag, VWG-K.N.N.V. Woerden. Kerkuil 23-12-'94, dood ex. (verkeer), Eiland Neeltje Jans, Janne Goedhart; 23-2-'95, 1 ex., Prunje, H. Walra ven. Hop 29-12-'94, 1 ex., Renesse, Schouwse Duin, mw. v. d. Maas. Kleine Bonte Specht 1 ex., in groep mezen (slechts iets groter dan Koolmees), Zierikzee, H. Visser. Zwartkop 2-12-'94, er, Zierikzee, H. Walraven. IJsgors 1 ex., Scharendijke, Zoete Haerdt, J. W. Vergeer. Sneeuwgors 4-12-'94, 1 ex., Damaanzet Westenschou wen, VWG. Overige waarnemingen Vos 5-2-'94, 1 ex. (waarschijnlijk) Haamstede, Rooie Dal, R. Boom. Ted C. J. Sluijter Repel 7 4328 CG Burgh-Haamstede Telefoon 01115-3014 Goeree-Overflakkee Roodkeelduiker 22-2-'95 1 ex. Haven Stad a/h Haring vliet, C. van 't Zelfde en D. Wilbrink. Roodhalsfuut 28-12-'94 35 ex. Brouwersdam (zeezijde); 2 ex. Haven Stellendam, V.W.G. K.N.N.V. Woerden. Kuifduiker 3-2-'95 2 ex. Haven Dirksland, M. C. v. d. Broek. Geoorde Fuut 28-12-'94 3 ex. Haven Stellendam, V.W.G. K.N.N.V. Woerden. Kleine Zilverreiger 12-11-'94 1 ex. Krammerse Slikken, A. van Dam, K. Sturris; 25-ll-'94 3 ex. Slik de Kil, G. Lokker. Lepelaar 28-12-'94 1 ex. Koude Hoek, V.W.G. K.N.N.V. Woerden. Dwerggans 17-12-'94 1 ex. gorzen Den Bommel, D. v. d. Groef en D. Hermans. Canadese Gans 28-12-'94 1 ex. Stad a/h Haringvliet, V.W.G. K.N.N.V Woerden; 4-l-'95 2 ex. (ondersoort mi nima) tussen Brandganzen, gorzen Stad a/h Haringvliet, P. Pelser. Roodhalsgans 30-l-'95 1 ex. gorzen Stad/Den Bommel, Fam. v. Oorschot. Eidereend (man) 28-12-'94 1 ex. Stad a/h Haringvliet, V.W.G. K.N.N.V. Woerden. Nonnetje 13-l-'95 2 ex. Haven Dirksland, M. C. v. d. Broek. Grote Zaagbek 13-l-'95 2 ex. (man vrouw) Haven Dirksland; 20-2-'95 3 ex. boezem Dirksland, M. C. v. d. Broek. Rode Wouw 20-11-'94 1 ex. gorzen Stad a/h Haringvliet, J. v. d. Velde en D. v. d. Groef. Sperwer 9-10-'94 2 ex. (schroevend) De Punt, D. Brand. Buizerd 9-10-'94 2 ex. (schroevend) De Punt, D. Brand. Ruigpootbuizerd 9-10-'94 1 ex. (schroevend) De Punt, D. Brand. Zeearend 12-11-'94 1 ex. Krammerse Slikken, A. v. Dam, K. Sturris; 4-l-'95 2 ex. (juv.) Stad a/h Haringvliet, P. Pelser. Boomvalk 15-10-'94 1 ex. Krammerse Slikken, A. v. Dam, K. Sturris. Slechtvalk 15-10-'94 1 ex. Krammerse Slikken, A. v. Dam, K. Sturris; 16-12-'94 1 ex. polder Diederik Melis sant, C. Both; 28-12-'94 1 ex. Koude Hoek, V.W.G. K.N.N.V. Woerden; 3-l-'95 1 ex. Noordelijke Slikken, J. C. Goedegebuur. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 34