Agenda Kraanvogel 10-3-'95 trek in N-richting resp. 24 en 28 ex. Springerduinen, G. Donkersloot. Watersnip 6-l-'95 18 ex. Noordelijke Slikken, J. C. Goe- degebuur. Kleine Jager 9-10-'94 1 ex. (juv.) rustend en Grote Sterns achtervolgend Strand Vuurtoren Ouddorp, D. Brand. Grote Stern 28-12-'94 1 ex. Brouwersdam (zeezijde), V.W.G. K.N.N.V. Woerden; 12-l-'95 1 ex. Brouwersdam (zeezijde), R. P. Boot. Kerkuil 31-12-'94 1 ex. Melissant, J. C. Goedegebuur. Ransuil 12-'94 1 ex. Heerendijk Oude Tonge, Fam. v. Oorschot. Veiduil 18-2-'95 1 ex. Molendijk Stellendam, R. v. Staa- ten. Groene Specht 9-12-'94 1 ex. Vuurtoren, N. Kamp; 20- 12'94 1 ex. Oostdijkseweg, N. Kamp; 12-'94 Blokseweg, Fam. v. Oorschot; 18-2-'95 1 ex. bos Stellendam, R. v. Staaten. Grote Bonte Specht 29-12-'94 1 ex. (tuin) Oudelandse- dijk Middelharnis, J. v. Eek. Ijsvogel ll-ll-'94 1 ex. Oude Oostdijk, G. Lokker; 13-11- '94 1 ex. Slik de Kil, W. Hollaar; 17-12-'94 1 ex. Slik de Kil, W. Hollaar; 4-l-'95 1 ex. Haven Herkingen, P. Bal- dé; 5-l-'95 1 ex. Haven Battenoord, P. Baldé; 13-l-'95 1 ex. Kilhaven Ouddorp, R. P. Boot. Baardmannetje 9-10-'94 12 ex. De Punt, D. Brand. Geelgors 6-l-'95 1 ex. Gabriellinapolder, J. C. Goedege buur. Overige waarnemingen Watervleermuis 11 ex. Goedereede (op slaapplaats), R. van Staaten. Dick Wilbrink Fr. van Borselenstraat 9 3244 XD Nieuwe-Tonge Telefoon 01875-1596 Schouwen-Duiveland Jaarvergadering met na de pauze een dialezing door Frans Beekman, met als titel: "De duinen van Schouwen: door natuur of mens gemaakt?". Aanvang 19.45 uur, Gerefor meerde Kerk te Haamstede. Vogelgeluidenexcursie (Hemelvaartsdag) 5.00 uur Slotbos/Zeepe o.l.v. de Vogelwerk groep. Verzamelen bij Slot Haamstede. Excursie Koudekerkse Inlagen, kijken naar broedvogels o.l.v. de Vogelwerkgroep. Ver zamelen om 10.00 uur bij de Plompe toren. Roerdomp, 's Winters wordt deze vogel af en toe aangetroffen in onze contreien, terwijl de soort hier ook onregelma tig tot broeden komt (Groote Gat/G-O, De Maire/S-D). Met de verdere vegetatieontwikkeling langs het Krammer- Volkerak, de natuurontwikkelingsplannen op Goeree-Overflakkee en de zuidkust van Schouwen, krijgt de Roerdomp wellicht nieuwe kansen. Foto: Henk Harmsen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 35