Verslag van de vinkenfoaan Westenschouwen over 1994 Nachtegaal. Foto: Henk Harmsen. L. van Ree Van andere vinkenbanen bereikten ons geruchten over grote aantallen Nachtegalen, gevan gen met geluid rond 1 augustus. We besloten ook een poging te wagen wat Nachtegalen te ringen. We openden derhalve op 22 juli. Aangezien de baan daarna vrijwel constant bezet bleef tot 12 november, leverde dit een record aantal vangdagen op van 109. Inderdaad vingen we een groter aantal Nachte galen dan ooit tevoren, namelijk 33 stuks. Enkele andere soorten zomervogels kwamen door deze vroege start ook hoger uit, o.a. Tuinfluiters en Grasmussen, resp. 50 en 48. Dank zij het redelijk gunstige vangweer (uitge zonderd de derde week van augustus en midden september) en het grote aantal vangdagen lag het eindtotaal ca. 600 hoger dan vorig jaar. De Graspiepers bleven onbedreigd aan kop; bijna 400 meer dan het vorige seizoen, wat toen ook al een eerste plaats opleverde. De Vinken heroverden een tweede plaats met 430 ex. Omgekeerd daalde het aantal Roodborsten van 595 naar 273. Invasie vogels De vangst van 1 Grote Barmsijs op 16 oktober wekte de verwachting, dat we een invasie kregen. We vingen er echter geen enkele meer bij. Alleen de Staartmezen toonden een invasie-achtig beeld. De vangst van 82 exemplaren (veel meer dan nor maal), waaronder 2 Noordelijke Staartmezen (met witte kop), wijst daar op. Stootvogels Er waren bijzonder veel Sperwers. Eenmaal werd een groepje van 4 trekkende Sperwers waar genomen. Andere dagelijks geziene stootvogels waren Torenvalk en later in het seizoen - Blauwe Kiekendief. De Bruine Kiekendief zien we altijd (niet dagelijks) in de eerste helft van het seizoen. Éénmaal een jonge Grauwe Kiekendief op 23 september. Binnen 8 dagen vingen we 2 vrouw- Smellekens. Het was jaren (11 jaar) geleden dat we er één vingen. Dit razend snelle valkje zie je wel eens langs flitsen, maar dikwijls weet je het niet eens zeker. Er was een Visarend op 23 augustus. De Rode Wouw werd 3x gezien: op 8, 16 en 17 oktober. Een Boomvalk pleisterde 2 dagen rond de baan, druk bezig met de vangst van libellen. Dat was 22 en 23 september. De top van de Buizerdtrek viel op 18 oktober met een groep van 15 en enige uren later een groep van 13 exemplaren. Naast wat solitair overvliegende Buizerden zagen we die dag ook 3 Ruigpootbuizerden. Ook op 9 en 14 oktober tel kens één ruigpoot. Van 7 tot ca. 20 oktober

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 5