Weerzien met de Hompelvoet Gerard L. Ouweneel Aanleiding was een krantenberichtje. Maar eigenlijk liepen we al een poosje rond met het plan Goeree-Overflakkee op vogels te onderzoeken. In het AD lazen we dat bij Ouddorp. op een plaat in de Grevelingen. twee Flamingo's waren gezien. Dat intrigeerde. Bijna veertig jaar later, in een tijd dat met weinig inspanning in de Delta op een dag vier soorten flamingo's te zien zijn, klinkt dat vreemd. In 1958 was een Flamingo zz, hetgeen betekende "zeer zeldzaam". Op de kaart stelden we vast dat de plaat de Hompelvoet moest zijn en ook dat intrigeerde, de naam maar vooral de voorstelling die onze fantasie van deze Hompelvoet maakte 12 juli 1958 De volgende zaterdag ging het erop af. Met twee Vespascooters naar Hellevoetsluis, op de RTM- stoompont. varen langs de Slijkplaat die er ook al intrigerend bijlag en in Middelharnis voet aan wal op Goeree-Overflakkee.Toen. op 12 juli 1958.een première. Nog vele. vele stappen zouden volgen. In Ouddorp Haven kregen we van de havenmeester probleemloos een roeiboot. Zo'n zware metalen bak, heel anders dan de lichte houten platbodems die we in de Biesbosch gewend waren. Voorjaar 1995 vertelde Krijn dat de havenmeester toen. net als nu, een Bezuijen was. Hetgeen voldoening geeft. Want in Nederland en zeker in de Delta ble ven sinds 1958 weinig zaken onveranderd. Tussen Haven en Hompelvoet trokken we ondanks het zwaar lopende tij onze African Queen in recordtijd over: de plaat lokte. Gelet op door schade en schan de opgedane tijervaringen in de Biesbosch, namen we voor ons niet te laten verrassen. De voettocht over de plaat was overweldigend. Lucht, licht, stil te, water en ruimte, de delta op zijn best. Wederom betreur ik nu de dagboeken destijds niet uitgebrei der te hebben opgemaakt. Want afgezien van de zich aan de binnenzijde van mijn ogen bevindende beelden, moet ik het doen met de aantekeningen dat we ca. 200 Grote Sterns telden met eieren en pulli. Ook visdiefnesten. Een Rotgans.extra onder streept in de aantekeningen, net als de Flamingo die, gezien de pootkleur, van suspecte origine was. Verder ca. 100 Kluten, twee Bontbekplevieren,Zil verplevieren en Steenlopers. Zwaaien naar Ouddorp Haven Maar de geest was uit de fles en de volgende za terdag gingen Ben en Luuk er weer op af.Tijtech- nisch verliep dat uitstapje minder fortuinlijk. Na hun lange zwerftocht over de bij eb tot 600 hectare uitdijende plaat terug bij de zware boot. lag deze muurvast en was de waterlijn ver weg. Na veel ge zwaai naar het tegenoverliggende Ouddorp Haven, rukte hulp uit. waarschijnlijk dus Bezuij- ens. die de ongelukkige flamingo expeditie naar Haven bracht, waar inmiddels - het was zaterdag avond - een aanzienlijk deel van de Ouddorpse be volking was samengedromd. Bij ontscheping kre gen Ben en Luuk veel geestigheden over zich heen die ze moeilijk konden wisselen. Bij aankomst in Middelharnis was de laatste afvaart vertrokken. Overnachten op de pont. Hetgeen de RTM de vol gende ochtend sterk afkeurde. Of deze ervaring zodanig traumatiseerde dat van verdere Hompelvoetexpedities werd afgezien, bleef versluierd. In ieder geval duurde het vijfjaar eer Luuk en ik opnieuw uitvoeren. Mijn excursie notities van 6 juli 1963 vermelden vier nesten Grote Sterns met iedereen ei, ca. 50 nesten Visdief en, on derstreept, drie alarmerende Dwergsterns. Verder een Strandplevier. verschillende Bontbekplevie ren en een Zwarte Zeeëend. Ook de kanttekening "verschillende dode adulte Grote Sterns" - het zou nog even duren eer volledig duidelijk werd welk drama zich toen met Grote Sterns in Nederland bezig was te voltrekken. Daarna waren Hompelvoetbezoeken 32 jaar van de baan. Niet de interesse. Via jaarverslagen Stichting De Beer, "De Grevelingen. de vogels van een afgedamde zeearm" van John Beijersbergen en Arie van den Berg, de rapporten van opvaren den van het flottielje onderzoeksvaartuigen dat na 1971 de Grevelingen ging bevaren en de Hompel- voetverslagen van Kees bleef de plaat actueel. Het uitzicht vanaf de dijk bij Ouddorp Haven leverde de live-illustraties. We zagen de plaat veranderen. Lang heb ik zitten turen naar die U.A. Air Force foto van de Grevelingenmonding van 15 augustus 1945, die de "windmills of the mind" weer eens aan het werk zette. Naar een ambiance van lucht, licht, ruimte, water en stilte. 20 mei 1995 Op 20 mei 1995 opnieuw de kade van Haven. Daaraan was voorafgegaan een smeekbede rich ting Kees, refererend aan het Hompelvoetverle- 46

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 16