De schuilhutten van meester Vijverberg Frans Beekman In het nog altijd zeer leesbare boekje van Nico Lysen 40 plus één jaar Westhoekwerk uit 1976 staat over J.Vijverberg: "Het zou de Vogelwacht sieren als zij deze bijzondere figuur weer ging herontdekken". De Vogelwacht heeft zich deze woorden zeker aangetrokken. In 1980 -100 jaar na zijn geboorte- brachten de Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Land- schapsbescherming Goeree-Overflakkee als een dubbele Sterna van 120 bladzijden uit:/. Vijverberg en de vogels van de zuidkust van Schouwen. Dit (nog verkrijgbare) boekje markeerde voor de Vogelwacht de grote betekenis van de inlagen en karrevelden en maakte richting waterschap en gemeenten duidelijk dat deze gouden rand van de Oosterschelde behouden diende te blijven. Ook gaf het aanzetten voor het toekomstige beheer ter wille van een gevarieerde (broed)vogelstand. 30 jaar na Johannes Vijverberg Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Johannes Vij verberg overleed en op bescheiden wijze memore ren we dat met een serie foto's van de schuilhutten die Vijverberg maakte om de vogels bij hun nest of fougareerplek te kunnen fotograferen. Tegenwoordig hebben we met telelenzen de mo gelijkheid om een vogel van verre te fotograferen, maarin de tijd van Vijverberg moest de vogel dicht bij de fotograaf komen en dat lukte alleen met een schuilhut en een draadontspanner. Vijverberg was onderwijzer en kon (dus) goed vertellen. Bij zijn foto's schreef hij in verhalende trant z'n belevenissen bij de nesten of in het veld en die verhalen verschenen in een charmante reeks boekjes tussen 1925 en 1933 bij uitgeverij Brusse in Rotterdam. De vijf boekjes van ruim 100 bladzijdes zijn ge bonden met stofomslag en (goedkoper) ingenaaid uitgebracht. De hoofdtitel was steeds Vogel-idyllen met als ondertitels:Ranke wieken 1925), Trouwe wachters (1926), Van diverse pluimage (1928), Van vreemde kusten (1930) en Blijvers en trekkers 1933). De op lages waren vrij groot en de complete serieszijn an tiquarisch nog wel te bemachtigen. Op deze wijze ontpopte Johannes Vijverberg zich steeds meer als "de Jac.P.Thijsse van Schou- wen-Duiveland" (hoewel zich alleen richtend op vogels). Beiden wilden als onderwijzer duidelijk hun kennis uitdragen. Ze maakten de foto's niet al Het piramide-tentje is gelet op de jeugdige Vij verberg misschien wel een van z'n eerste schuilh ut- ten. Met stijve boord, vlinderdas en ruime pet po seert "mijnheer Vijverberg". leen voor hun eigen genoegen, maar duidelijk met het doel anderen mee te laten genieten en uitleg te geven. Vijverberg zal dan ook wel verguld zijn ge weest met het voorwoord van Jac.P.Thijsse bij z'n eerste boekje uit 1925! Merkwaardigis dat Vijverberg geen grote verza meling aanlegde van opgezette vogels, eieren, schelpen enz., zoals op andere natuurrijke eilan den als Texel en Terschelling wel gebeurde. Daar werd de kiem gelegd voor een groot natuurmu seum dat op Schouwen nooit van de grond is geko men (en dat veel toeristen ook missen). De schuilhutten In de boekjes werd natuurlijk verteld hoe dat ging met de fotografie van vogels en daarvoor had de schrijver een foto nodig van z'n schuilhut. Een zekere ijdelheid zal hem niet vreemd geweest zijn en daarom staat de fotograaf er zelf ook op. Zo werd op "het Zeeuwse Texel" meester Vijverberg van Noordgouwe de man die de vogelrijkdom van Schouwen bekend gemaakt heeft. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 18