Boerenplaag J. van Putten Een winderige dag aan de oever van Flakkee. Op commando van de westenbries kabbelen dunne golfj es Volkerak tegen en over de stortsteen langs de kant. Het regelmatige, natte geruis, heeft een kalmerende invloed op de menselijke geest. We slenteren dan ook maar zo'n beetje over het groene tapijt van deze grasdijk. Onze gevederde vriend, een aalschover, heeft het nu juist druk. Hij is aan het winkelen in de grote plas. Eerst voor ziet hij zichzelf van de nodige inwendige verster king. Dan wordt hi j bezet met ouderli jke zorg. Laag over het waterzweeft de schollevaar met volle krop voorbij. Daar wacht moeder en een hongerend kroost. Akkerdistel Een bocht om. Staan dan ineens voor een distel veld van vele tientallen vierkante meters. Allemaal akkerdistels. Die horen toch eigenlij k aan de ande re kant van de dijk te groeien. Daar liggen immers de velden van boer Krelis. En de bermen langs de polderwegen, waarin deze planten, volgens de dikke boeken, zo graag wortel schieten. Kom, laten we er een poosje bij gaan zitten. Wie weet wat we nog te zien krijgen. In ieder geval veel vlinders. Ze fladderen af en aan. En dat zijn nu, naar de me ning van een natuurvriendelijke inwoner van China, ook bloemen. Vliegende bloesempracht. Deze bloemvlinders, of zoals u wilt, vlinderbloe men, komen nu hier, in deze plantentuin, op visite. Ze krijgen allemaal een kopje nectar met een schepje stuifmeel erbij. Het is wel zelfbediening. Geen nood. Vlinders zijn hiertoe uitgerust met een roltong. Denk u maar even aan een horlogeveer. In rust ligt dat instrument opgerold tussen de lip- tasters. Maar hier in het distelperk worden ze door spiertjes geactiveerd om zich uit te strekken naar het snoepgoed. Schrepel Er staan dus vandaag nog heel wat distels in bloei. Vluggere soortgenoten hebben evenwel hun wollige pruik al opgezet. Als we nu daarover onze blik laten dwalen, steekt er een sterker windje op. Een soort zomervlaagje.De pluizedekenrilt ervan. Een gedeelte komt zelfs los van de planten en dwarrelt langs het dijklichaam naar hogere sferen. Wolken rag, volgestouwd met distelzaad, gaan de lucht in. Ze worden gedragen tot boven de kruin van de dijk. Krijgen daar alle ruimte om wijd over de akker uit te waaieren. Nu zal boer Krelis toch zijn schrepel moeten scherpen. Akkerdistel. Foto:.!, van Putten. Even een nadere kennis met een akkerdistel. We ki ezen er een tj e ui tDie daar. H aar mooie naam luidt: Cirsium arvense. Arvense, de soortnaam, wil zeggen dat de plant graag op akkers wil groeien en bloeien. Ze vormt daar dan ook sinds mensenheu genis een plaag voor de landbouwer. Geen wonder dat ze alras wordt getooid met de bijnaam Boeren plaag. De geslachtsnaam Cirsium is afgeleid van het oude griekse woord voor distel. In de oudheid was de plant een middel tegen spataderen. Welnu, Kirsion komt van Kirson, dat, u raadt het al, spat aderen betekent. Wortelstelsel Onze vertegenwoordiger op de plaat is een mid dellange, overblijvende zomerbloeier. Staat hier tussen al haar neven en nichten stevig op een uitge breid wortelstelsel. Dat is horizontaal vertakt. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 22