Monitoring van dagvlinders Daaraan ontspringen verticale wortels die erg breekbaar zijn. Als steeds de ploegschaar er door gaat of er wordt ieder jaar een spade in gedreven, blijven er alleen maar fragmenten over. Maar al dat spit- en ploeggeweld tegen des distels onderdanen, vermag hun kolonisatie toch niet te verhinderen. Integendeel. Stukje wortel van nog geen centime ter zijn instaat een nieuwe, verse plant naar boven te sturen. De landman werd al vroeg geïnspireerd tot de volgende ontboezeming: Distels maaien is distels zaaien. Distels steken is distels kweken. Distels trekken is distels nekken. De Ned. Oec. Flora voegt erbij: Maar distels laten staan, is distels kapot laten gaan. Krelis hoeft niet te wanhopen. Wapperen Zo, nu gaan we weer naar huis. terug op onze schreden. En kijk, daar zit onze aalschover op een paal. Met uitgebreide vleugels wat uit te rusten. Of niet? Nee, de schollevaar moet na iedere zwem partij zijn vlerken laten drogen. Ons Vogelboek meldt dat hij geen beschermende olielaag op zijn veren heeft. Geen waar, zegt een andere Gids. De vogels nemen die pose aan omzo afstand van el kaar te houden als ze naast hun soortgenoten plaatsnemen. Ze houden wel van gezelschap maar niet al te intiem. We hebben er eens drie naast el kaar zien staan op een strekdam inde Grevelingen. Met wapperende wieken. De vleugeltoppen raak ten elkaar niet. Nu vragen we ons toch af: wat deden die drie daar op de dam? Alleen P.carbo,zo heet hij deftig, weet er het fijne van. Daar gaat hij weer, richting viswater. Langs de vlinders en pluizen van Boerenplaag. Anton Baaijens Lijkt het u leuk om vlinderwaarnemingen te verzamelen en door te geven? Dat kan. U zegt: maar ik ken de meeste soorten niet. Geen probleem. Zo zijn we allemaal begonnen. U begint ge woon met de soorten die u kent en langzaam maar zeker bouwt u uw kennis op. Als u per jaar 100 vlinders doorgeeft is het al hartstikke leuk en meegenomen, want zeg maar een kwart van onze leden komt daar niet eens aan. Hoeft ook niet. Maar met een beetje enthousiasme heeft u binnen een jaar alle soorten in Zeeland onder de knie. Pas wel op, als u de smaak te pakken krijgt wordt het verslavend. Meelopen met ervaren vlinderkenners is heel leerzaam. Het is verstandig om het eerste jaar nog geen monitoringroute te lopen. Om te beginnen kunt u het beste "losse waarnemingen" verzamelen,u kunt dan overal kij ken waar u maar wilt. Bij monitoring bent u gebonden aan een plaats. Monitoring betekent eigenlijk "bewaken", voort durend in de gaten houden. En dat is ook de opzet, alleen zo kun je in de loop der jaren ontdekken of de vlinderstand in soorten en aantallen, al dan niet tijdelijk door weersinvloeden bijvoorbeeld, wer kelijk achteruit of vooruit gaat. Sinds 1989 loopt het dagvlindermonitoringspro- ject. Het is een landelijk onderzoek waaraan ama teurveldwerkers hun medewerking verlenen, en het zal zeker 10 jaar worden voortgezet. De Vlinderstichting organiseert het veldwerk en is Meldingen van vlinders in de periode 1991-1993. A: aantal kilometerhokken waaruit vlinders gemeld zijn B: meldingen Gehakkelde aurelia C: meldingen Landkaartje

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 23