Interessante waarnemingen Tabel 1Eenvoudige determinatietabel voor flamingo's (adultJuveniele exemplaren veelal bruin/grijs met donkere poten. soort kenmerk kleur poten kleur snavel postuur kleur veren kleur vleugels Chileense Flamingo grijs/groen crème-wit. in verhouding tot licht roze, rood van vleugels Phoenicopterus rode hiel zwart vanaf P.ruber kortere onderste deel hals is steeds chilensis gewrichten en de knik dikkere hals en donkerder, enige zichtbaar zwemvliezen kortere poten felrode dekveren Grote (Europese) donkerroze, donkerroze, lange dunne overwegend wit rood van Flamingo gelijkgekleurde kleine zwarte hals en lange met heel lichtroze vleugels meestal Phoenicopterus hielgewrichten en punt poten waas, hals wat niet te zien ruberroseus zwemvliezen mèerroze Rode (Caribische) lichtroze, bleek oranje|, gelijk aan overwegend Flamingo donkerroze rood, grote P.ruber roseus oranje/rood Phoenicopterus hielgewrichten en zwarte punt ruber ruber zwemvliezen Kleine Flamingo rozerood, zeer donkerrood. duidelijk kleiner roze, met rode rood van vleugels Phoeniconaiasminor gelijkgekleurde kleine zwarte dan de andere veren als vlekjes gedeeltelijk te zien hielgewrichten en 7\\rp> m \/11 c» 7P r» snavelpunt soorten op de rug in Zeeland/Zuid-Holland mensen die hun waarne mingen van aantallen flamingo's en samenstelling van de groep (soorten,juveniele,ringen, etc.) door willen geven? Als wederdienst ontvangen zij dan jaarlijks een overzicht van de ontwikkelingen, broedresultaten e.d. binnen de flamingogroepen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Joop Treep, De Leek 30, 9411 MK Bellen, tel. 0593- 525485. Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen. Schouwen-Duiveland Kuifaalscholver 18-8-'95,2 onv. ex.. Eiland Roggenplaat, T.Sluijter. Pelikaan 26-7-'95, 2 ex., Haamstede, Hoge Zoom, over vliegend r. NO., mw.T.Venemans-Vellinga;30-7-'95,l ex., Oosterscheldemonding, stroomgeul Schaar, W. Zwigt- man,fam.Kamphuis;31-7-'95,1 ex.(onv.),Brouwersdam, J.H.v. Wering. Waarnemingen hebben betrekking op ont snapte exemplaren uit Avifauna (Capelle a.d.IJssel). Zwarte Ooievaar 21-4-'95, 2 ex., op bouwland, Schelp- hoek.W. de Vrieze; l-8-'95,2 ex. overvliegend r. ZW.Neel- tje Jans,T. de Kuiper. Ooievaar 25-4-'95,l ex.. Schudde beurs, ir.H. v.d. Tuin; 28- 4-'95,1 ex., Zierikzee, J.J. Hoogstrate; 17/18-8-'95, 2 ex., Haamstede, op de kerk.fam. Simons, fam. Dijkman e.v.a.; 18-8-'95, 2 ex. overvliegend r. O., Noordwelle, fam. de Jonge. Lepelaar 7-5-'95,2 ex.,Flaauwers Inlaag,H.Bakker; 15-5- '95,1 ex., Levensstrijd. G.v.d.Ende; 17-5-'95,4 ex., Koude- kerkse Inlaag,RH. v. Rij;20-5-'95,7 ex. (w.o. 1 onv.),Cau- wers Inlaag,G.v.d.Ende;26-5-'95,9 ex. .Flaauwers Inlaag, P.M. v. Dalsen; 12-6-'95,1 ex., Bruinisse, B. Kik. Nijlgans 30-4-'95, 2 ex., Damaanzet Schouwen, mw. B. Hanse; *1-5-95, 2 ex., Westenschouwense Inlaag, mw. Broeders. Casarcal2-ll-'94,l ex.,Zuidhoek Inlaag,G.v.d.Ende. Krooneend 26-2-'95,4 ex., Zierikzee, Ronde Weel, G. v.d. Ende.A.Tijssen. Eidereend 6-8-'95, l ad &3 pulli.Neeltje Jans, J.Everaers. Grote Zeeëend 14-3-'95,l ex.,Neeltje Jans, G v.d. Ende. Mandarijneend 16-4-'95, cf, Haamstede, Koudekerkse- weg, mw. Broeders; 15 h '95. cf, Serooskerke, dhr. Hids- kes. RodeWouw3-5-'95,l ex.,Zeepe,P.Pelser;l-6-'95,lex.,al daar,T. de Kuiper, L. Tromper. Slechtvalk 7-4-'95, cf, Nieuwerkerk, Kapelleweg, T. v. Gennip. Steltkluut 4-5-'95,1 ex., Schelphoek, slikken, P.M. v. Dal sen. Grauwe Franjepoot 21-4-"95, 2 ex., Nieuwerkerk, Braamsweg, D.M. Schorer. Zwartkopmeeuw 30-4-'95,2 ad. ex.,Neeltje Jans.T. Sluij- ter. Lachstern 4-5-'95,2 ex. overvliegend r. NO., Damaanzet Schouwen.T. Sluijter; 12-8-'95,1 ex. overvliegend r. ZW„ aldaar,T.Sluijter. Bosuil april en mei "95 werd div. malen een roepend ex. ge hoord en gezien in Slotbos Haamstede, VWG.T. de Kui per. Ijsvogel 11-3-'95,1 ex.,Schuddebeurs,Mon Plaisir.D.M. Schorer; 14-7-'95, 1 ex., dood (ruit) Haamstede, Boeij- 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 37