De arendskooi van Zierikzee Wie machtig is, wil dat ook laten zien. Dat is tegenwoordig niet anders dan vroeger. Roofvo gels spelen vaak een rol in het verbeelden van de macht. Zo zag ik in 1989 een paar rijke Arabieren op het vliegveld in Cairo met op hun hand prachtige Slechtvalken. Het was volstrekt duidelijk: daar liepen machtige mannen. Zeearend. Foto: Uwe Robitzky Het is minder bekend dat ook in Zierikzee roof vogels als machtssymbool gehouden zijn. Aan de gevel van het stadhuis hing eens een kooi met aren den. Onder de stadhuistoren was oorspronkelijk de vleeshal. Nu is daar de zij-ingang van het stad huis. Rechts van die deur hing de vrij grote kooi, die te zien is op een bekende kopergravure naar een te kening van C. Pronk uit 1747. In de "Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" uit 1751 wordt uitgelegd dat aren den een teken van achting voor de Duitse keizer waren: Zierikzee en het graafschap Zeeland waren een leen van het Duitse rijk. De arendskooi zou er op het einde van de 15de eeuw ten tijde van Maxi- miliaan van Oostenrijk al gehangen hebben. In 1775 is het stadhuis verbouwd en is volgens P.D. de Vos de kooi aan de noordelijke uitgang van de vleeshal tegenover de Verrenieuwstraat opge hangen. Zeker drie eeuwen kregen de arenden van Zie rikzee vleesafval te eten en de vogels moeten indruk gemaakt hebben en ontzag hebben opgeroepen. Het is waarschijnlijk dat hier Zeearenden ge houden werden, die toen in Nederland wellicht meer voorkwamen dan nu het geval is. Maar het kunnen ook Steenarenden geweest zijn, die bij voorbeeld uit Zuid-Duitsland of Oostenrijk wer den aangevoerd. Uit het stadsarchief is niets hier over bekend. C.Venema van het Streekarchi- variaat vond onlangs in een brief uit het begin van deze eeuw, dat bij Haamstede een Zeearend "met een vlucht van 2.50 meter" geschoten was (ca.5-11- 1902). De Duitse keizer was er toen nog wel, maar de jagers beschouwden de Zeearend met andere ogen dan de mensen van Zierikzee tussen de 16de en 18de eeuw. Frans Beekman Rectificatie In mijn stukje in de vorige Sterna over het Diepe Gat staat dat op de achtergrond Nieuwerkerk te zien is. Ad Beenhakker uit Middelburg merkte terecht op dat het Ouwerkerk was! 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 3