Op stap Hong Kong met Gerard Ouweneel Zeeland is een steltloperland. Met wat inspan ning en geluk kunnen we vogelaars in Zeeland eind-augustus op één dagzo'n vijfentwintig steltlo pers bewonderen. Om deze ervaring elders op te doen.zullenze ver moeten reizen. Die plaatsen zijn er wel. Eén ervan is Hong Kong. Dat verbaast. Want bij Hong Kong denken we niet direct aan vele soor ten steltlopers. Wel aan overvloedig publiek. Maar veel mensen en veel vogels kunnen samengaan. Dat zien we ook in Zeeland. Die steltlopers zitten niet in Hong Kong City, een woud van futuristische wolkenkrabbers, waarboven Zwarte Wouwen cir- celen. Tussen deze miraculeuze, zich tot enkele honderden meters in het zwerk borende bouwsel wriemelen een paar miljoen mensen en hun voer tuigen, waaronderfossiele trammetjes enLeyland- dubbeldekbussen. Het zesde punt van het in dit zeer britse openbaar vervoer aangebrachte regle ment luidt: "During typhoons all windows must re main opened". Het Hong Kongse vogel- en vogelaarsmekka zijn de Mai-Po moerassen. Deze liggen in de New Territories, tegen de grens met de Volksrepubliek China. Uit de door vogels succesvolle beheerswij- ze,gericht op het scheppen van een veelzijdige bio toop. blijkt dat in Mai-Po de britse expatriates veel in de melk te brokkelen hebben, waarbij ook ge dacht is aan vogelaars. Want uitvoering aantal en opstelling van de in Mai-Po aanwezige waarne mingshutten, bevestigen ons wederom dat Neder land op dit gebied een ontwikkelingsland is. Vanuit deze hutten viel ons veel vogelgenot ten deel waar onder, de eerste ochtend al.Lepelbekstrandlopers, Gevlekte Groenpootruiters en Aziatische Grijze Snippen. Een hele opluchting want wij ontveins den ons niet vooral naar Hong Kong te zijn gereisd voor deze drie steltlopersoorten. Trouwens, dat bleek voor alle vogelaars te gelden. En dat waren er heel wat. Onderkomen leverde het Peter Scott Field Stu dies Council. Pal ernaast ligt een kamp met krijgs haftige Gurkhas, die geacht worden de Chinezen van de Volksrepubliek buiten het Verenigd Ko ningrijk te houden. Tevergeefs, ondanks dat die Gurkhas niet kinderachtig optreden, getuige het geluid van handvuurwapens dat we soms 's nachts beluisterden. Ons onderdak was net geopend. Een paar tame lijk essentiële zaken functioneerden nog niet zo goed.Tijdens regen vulde het dagverblijf zich met uit een stopcontact stromend water. En het regen de veel. Eens begonnen 's nachts om vier uur zon der aanwijsbare reden, de brandalarmschellen te rinkelen. Die functioneerden wèl goed. Gestoken in haastig geïmproviseerd tenue dromden wij samen voor een van lichtjes, knopjes en Chineese tekens voorzien paneel. Hoewel in het Chinees on getwijfeld veel knaps geschreven is, vermochten wij het alarm niet tot zwijgen te brengen. De brandweer werd gebeld die, drie kwartier later, toen ieder volslagen verdoofd was, kwam aanra zen, vergezeld van politie en een ambulance. De brandweerlieden drongen driftig het pand bin nen om hun onmiskenbaar aanwezige blusdrang te bevredigen. Met moeite kregen wij ze het gebouw tje uit. Door een door ons veronachtzaamde hef boom om te zetten, werd het alarm gestopt. Toen reed de karavaan weg. Net in bed begon het alarm weer. Het werd Dirk toen te machtig. Hij stopte net zo lang proppen pa pier en flarden textiel in de drie schellen tot ze ver stomd waren tot een amechtig gereutel, hetgeen ze nog dagen ten beste hebben gegeven. Het begon al te lichten en van slapen zou niets meer komen. Dirk en Gerard Steinhaus gingen Mai-Po in. Speurend naar vogels zagen ze tussen geheimzinnig bewegende twijgen zwart haar. "Een Hair-crested Drongo" siste de één, doelend op een in Hong Kong voorkomende zwarte vogel met op de kop opstaande veren. Maar uit het struikje stort ten zich twee drijfnatte Chinezen die,kennelijk net illegaal Hong Kong binnen, het op een lopen zetten de New Territories in. Later bij het aanhoren van het verhaal, vroeg Menno, altijd in voor wat deining: "Wat hebben jul lie toen gedaan?" "Gewoon verdergegaan met vo gelen. N atuurlijk, wat anders? 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 4