Verenigingsnieuws Schouw en-Duiv eland Natuur - en Vogelwacht aktiviteitenprogramma 1996 Vogelasylhouders op Schouwen-Duiveland Binnen de samenstelling van de vogelasylhou ders op Schouwen-Duiveland is enige verandering opgetreden. René van Loo uit Ouwerkerk stopt er mee. Hij was lange tijd het opvangadres voor roof vogels en uilen. De revalidatie en het uitwennen (prooi vangen en weer schuw voor mensen maken) maken van deze vogels is een bijzonder arbeidsin tensieve bezigheid waar René steeds minder tijd voor had. Voor hem in de plaats komt Theo de Kui per uit Burgh-Haamstede.Theo, die op Schouwen reeds bekendheid geniet als valkenier, heeft inmid dels de benodigde (F/A) vergunning gekregen. Hij zal in het vervolg de bij hem gebrachte roofvogels en uilen proberen op te lappen. Het opvangadres voor de overige soorten blijft dierenarts Ken Buth. De adressen van beide asyl- houders staan, zoals altijd, vermeld op de achter kant van de Sterna. Wanneer één van beiden niet thuis/op vakantie is, kan men altijd proberen met de ander kort te sluiten. Voor meldingen van doodgevonden roofvo gels/uilen, broedgevallen of eventuele vragen aan gaande deze vogels, kan men het beste contact opnemen met Rinus van 't Hof van de Vogelwerk groep. Adres:Esdoornstraat 15,4306 AG Nieuwer- kerk.Tel. 0111-642401. Voorlopig aktiviteitenprogramma 1996 Het "bewaken" van natuur en landschap op Schouwen-Duiveland in de breedst mogelijke zin is vanzelfsprekend de voornaamste taak van onze Natuur- en Vogelwacht. Van groot belang daarbij is het bij leden en niet-leden onder de aandacht bren gen van hetgeen we trachten te beschermen. Die aandacht kan leiden tot een zekere waardering, welke weer de basis is voor voldoende draagvlak voor het werk van de vereniging. Een belangrijk medium daarbij is natuurlijk ons onvolprezen tijd schrift Sterna. Ook lezingen en excursies zijn uit stekende middelen om de inwoners van Schou wen-Duiveland te betrekken bij de verschillende aspecten van natuurbescherming. De "Vogel wacht" organiseert dan ook elk jaar allerlei aktivi- teiten. Het kost vaak de nodige moeite mensen te vinden die bereid of in staat zij n een excursie of le zing te verzorgen. Als een goede belangstelling daarbij je loon is maakt dat alle inspanningen ech ter ruimschoots goed. Ook voor 1996 staan weer een reeks aktiviteiten op stapel. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe geplande lezingen en excursies. In de Sterna zal steeds per periode een en ander - al danniet met aanvullingen of wijzigingen-herhaald worden, terwijl ook getracht zal worden er in de Zierikzeesche Nieuwsbode aandacht aan te beste den. Hopelijk vindt iedereen wat van zijn gading in dit programma en kunnen de excursieleiders en sprekers rekenen op hun verdiende loon in de vorm van uw belangstelling. Namens het bestuur, Bram Coomans Kijk voor het programma tot en met april achterin de Sterna bij de Agenda. 11 mei Krekenwandeling Ouwerkerk. noord, ingang 9.30 u. Staatsbosbeheer. 16 mei Vogelgeluidenexcursie (Hemelvaartsdag)A.v.d.Weijdeweg5.15 u.Vogelwerkgroep. 25 mei Fietsexcursie "Om de Gouwe", Mon Plaisir Schuddebeurs 9.30 u. Bram Coomans e.a. 31 mei Lezing over Rode lijst-vogels/wetlands door Jan-Willem Vergeer/Vogelbesch. 19.45 u. Geref. Kerk Haamstede. ljuni Vogelcxcursie Slikken van Bommenede 9.30 u. J-W Vergeer/Vogelbesch./SBB (zie ook 31 mei). 16 juni(zo) Vogelexcursie Broedvogels van de inlagen 9.30 u. Vogelwerkgroep. 22 juni Bloeindijkexcursie 10.00 u. Rietdijk Zonnemaire.Plantenwerkgroep. 27 juli Vlinderexcursie Dijkhuisjes Zonnemaire, Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland (zie ook 3 augustus). 3 augustus Uitwijkdatum vlinderexcursie 27 juli 5 oktober Paddestoelenexcursie parkeerterrein Gadra 9.30 u. Jeltje Lanting. 19 oktober Najaarstrek, trap Westenschouwen 8.00 u. Vogelwerkgroep. 92

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 26