Verenigingsnieuws Goeree-Overflakkee Wetland wachten Op 23 november is Jan Willem Vergeer (mede werker Vogelbescherming) bij de vogelwerkgroep van Goeree Overflakkee geweest.Op deze avond is er gesproken over zgn. Wetland wachten.dit zijn mensen die de wetlands in ons werkgebied in de gaten gaan houden op ongewenste ontwikkelingen (verstoringen,etc). Deze mensen dienen elk jaar een rapportage in te leveren van het gebied wat ze toegewezen hebben gekregen als wetland wacht.Deze gebieden zijn dusdanig groot dat het niet door één persoon kan gebeuren.maar deze persoon zal wel aanspreekpunt zijn. In de EU is afgesproken dat wetlands een be- schermingsstatus hebben en deze dienen als zoda nig ook gewaarborgd te worden.Wanneer deze waarborg niet nagekomen wordt door de eige naar/beherende instanties zal er na rapportage van de wetland wacht aktie op ondernomen kunnen worden.Deze aktie zal door de provincie gebeuren waarbij Jan Willem als coördinator optreed. RIETGANS J.H. Mooi), Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtge- Duitsland Gele halsband met 3 inscripties. bietsschutz, E. Rutschke, ZentralefürWasservogelforschung und Feuchtge- Diers fordter Strasse 9, bietsschutz, D-46483 Wesel, Allee nach Sanssouci, Villa Liegnitz, Duitsland D-14471 Potsdam DWERGGANS Duitsland Zweden Meerdere gekleurde potringen zonder inscriptie en Noorwegen, Zweden en Finland Bla uwe of oranje halsband een metalen ring. Kleuren variabel. met 3 inscripties, soms gescheiden door een verticale streep. L. von Essen L. Nilsson, Öster-Malma, Ekologihuset, S-64050 Björnlunda S-223 62 Lund Zweden Zweden Finland Blauwe halsband met 2 inscripties. J. Markkola KLEINE RIETGANS Marssyti lf6, Denemarken Blauwe halsband met 3 inscripties of een blau SF-90560 Oulu, we of rode pootring met 2 inscripties. Finland J. Madsen National Environmental Research Institute GRAUWE GANS Grenavej 12 Halsband met 3 inscripties. Kleuren groen (Nederland,Polen), DK-8410 R-0nde blauw (Denenmarken,Noorwegen, Zweden en Finland),geel Denemarken (Duitsland), rood (Tjechië) en wit (Oostenrijk). In Spanje zijn witte en zwarte halsbanden gebruikt met 3 inscripties, geschei ROTGANS den door één verticale streep. Informatie via: Nederland, Duitsland en Siberië Twee pootringen (elke poot Maarten Loonen, één) met 1 inscriptie, kleuren geel, wit,lichtgroen,blauw,oran Zoologisch Laboratorium Rijksuniversiteit Groningen, je en rood. Postbus 1.4, Bart Ebbinge, IBN-DLO 9750AA Haren Postbus 23 6700AA Wageningen BRANDGANS 2 pootringen (elke poot 1) met 1 inscriptie. Kleuren geel, wit, KOLGANS blauw,oranje en rood. Duitsland Gele halsband met 3 inscripties. Kjell Larsson, E. Rutschke, adres zie Rietgans. Departement of Zoology, Uppsala University, Siberië Metalen ring gecombineerd met een rode of groene Villa vagen 9, pootring zonder inscriptie of een witte halsband met 3 inscrip S-75236 Uppsala, ties. Zweden Uit"Sovon-Niéuws", jaargang 8 (1995) nr. 3 namen we het onderstaande lijstje over. Ring en/of halsband adressen voor waarnemingen bij ganzen Geregeld komen bij verwerking van de ganzen- en zwanentellingen waarnemingen binnen van indivi duen met kleurmerken. Hieronder een overzicht van ringprojecten bij ganzen. Waarnemingen van gering de ganzen gelieve men te sturen naar de volgende adressen. 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 27