Aktiviteiten Vereniging Natuur en Landschapbescherming Goeree-Overflakkee Kleine Alken stranden tussen de struiken Zelf had ik de vogel nog nooit in het echt gezien,maar toen de buurvrouw met het beestje aan kwam wist ik meteen dat het een Kleine Alk was. Een prachtig, klein maar goed gevuld vogeltje, ter grootte van een Merel zonder staart, dat pienter uit zijn (of haar) oogjes keek. Had de hond zojuist gevonden tussen de struiken bij het trapgevelhuisje aan de Burghse ring. Bepaald niet een plaats waar je een vogel die op open zee leeft en zelden dicht bij de kust komt, zou verwach ten. Onderstaand zijn de geplande aktiviteiten voor het winter-seizoen 95/96.Belangrijke data zoals lezin- gen.exxursies en terreinbeheer zullen ook via de krant bekend gemaakt worden.Bij twijfel altijd even bellen met één van de coördinatoren. 4 januari Vergadering bestuur en coördinatoren 1 februari Vergadering bestuur en coördinatoren 7 maart Vergadering bestuur en coördinatoren 28 maart Jaarvergadering en voor jaarslezing Plantenwerkgroep Voor de plantenwerkgroep is de winter een zeer rus tige tijd.in deze periode worden nog wel planten gede termineerd dit zijn voornamelijk gedroogde. Dit ge beurd op elke eerste en vierde maandagavond van de maand, wanneer u zo'n avond wil bijwonen of eventu ele inlichtingen wilt hebben dient u kontakt op te nemen met de coördinator. Vogelwerkgroep In de winterperiode tellen de mensen ganzen, zwa nen,waterwild en roofvogels.dit als onderdeel van de landelijke tellingen. De tellingen voor de komende periode zijn 13 januari17 februari, 16 maart Wilt u een keer meegaan met zo'n telling neem dan kontakt op met KrijnTanis. Terreinbeheer Eén zaterdagmorgen in de maand gaan een aantal mensen in de natuur aan de slag.Deze dagen zijn altijd de laatste zaterdag van de maand van 8.30u tot 12.30 u.op deze dag is er een ongevallen-WA verzekering af gesloten voor iedereen die die dag helpt.De volgende data worden de volgende werkzaamheden op lokatie uitgevoerd. 27 januari wilgen knotten te Ouddorp 24 februari wilgen knotten Ooltgensplaat 30 maart opsnoei en aanplant wilgen omgeving Ouddorp De juiste plaats wordt altijd vermeld in de streek- pers. Opgeven en inlichtingen kunnen gedaan worden bij dekoördinatoren. Van stookolie of iets dergeli jks was niets te zien en mager leek het beestje ook niet. De buurvrouw vertelde dat het niet kon vliegen. Ze wilde de vogel wel naar het plaatselijke vogelasyl brengen. Later hoorde we van haar dat het niet de eerste Kleine Alk was die daar gebracht werd, maar de derde. Eerder op die dag (vrijdag 3 november) was er al eentje binnen gekomen en de voorgaande dag ook 1 exemplaar. Dinsdag 7 november stond er in de Provinciale Zeeuwse Courant een omkaderd stukje (met steunkleur) "Alk zoekt de stad op". Bleek dat er maandag bij een watertje in Goes eveneens een Kleine Alk gezien was. Ook hier geen spoor van olieresten. "Middenin de stad is echt bijzonder"zei Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap daar desgevraagd over. Met een storm zou de komst van de vogel niets te maken hebben. Om te horen hoe het met de vogels op Burgh- Haamstede was afgelopen en of er een mogelijk verband bestond met de Kleine Alk in Goes, infor meerde ik eens bij de asylhouder: Ken Buth. Het bleek dat twee van de drie exemplaren de volgende ochtend al dood lagen. De derde vogel was in le ven gebleven en had hij met vis gevoerd - dat voeren en gedwongen laten slikken zou vaak ook stress ople veren. Na een paar dagen had hij de vogel bij de Plompe Toren (aan de Oosterschelde) losgelaten. Het is zodoende niet onmogelijk dat deze Kleine Alk de in Goes waargenomen vogel is, maar Ken acht het .waarschijnlijker dat het hier om verschil lendevogels gaat. De andere twee vogels die bij het asyl gebracht werden, waren op een soortgelijke plek terecht ge komen als die van Burgh. Eentje bij het Lagere schoolcomplex "De Kirreweie/Onder de Wieken" te Haamstede en de andere was in Renesse gevon den (eerlijk verdeeld over de Westhoek). Eén van de drie Kleine Alken was licht verontreinigd, de twee overigen niet, verder vertoonden de vogels 94

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 28