Interessante waarnemingen geen gebreken buiten het feit dat ze vrij mager waren. Hoe kwamen die vogels nu op zulke vreem de plaatsen terecht? De Kleine Alk broedt heel noordelijk o.a. op Groenland en Spitsbergen, waar ze enorm grote kolonies vormen. Ze overwinteren vooral op het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en ook het noordelijk deel van de Noordzee behoort tot het reguliere overwinteringsgebied. Jaarlijks wor den er gewoonlijk niet veel meer dan een handjevol van deze vogels langs onze kust gezien. In sommige jaren, veelal na westerstormen, gaat het echter om beduidend hogere aantallen (bv. 28 oktober 1974: 46 ex. in groepj es langstrekkend bij Schiermonnik oog). De hoogste aantallen worden doorgaans in de periode oktober/november waargenomen. "Verdwaalt bij uitzondering in het binnenland waar hij zeer tam langdurig op sloten of vijvers kan verblij ven", vermeldt de "Vogels vanEuropa".Het lijkt aannemelijk dat "onze" Kleine Alken door harde westenwinden uit de koers zijn geraakt. Op vrij dag 3 november stond er een straffe NN W-wind van 7Bf. Mogelijk dat het weer de dagen daarvoor, verder op zee of in hogere luchtlagen, een stuk slechter was. Laten we aannemen dat de vogels meegevoerd door de westenwind in uitgeputte toe stand bij Schouwen verzeild raakten, waarom plof te er dan eentje in het ene dorp neer en een andere in het volgende. Of regende het misschien ook Kleine Alken in het buitengebied? Een gedeeltelijke verklaring hiervoor, zou de mogelijkheid kunnen zijn dat de doodvermoeide vogels hier 's nachts aankwamen bij slecht zicht (regen/mist). Door de aanwezige verlichting in de dorpen bv. schijnwerpers op kerk, molen) zou een glinsterend wegdek of plein voor water aangezien kunnen zijn. Ken Buth vertelde dat dit verschijnsel vooral bij zeeduikers nogal eens voorkwam. In de loop der jaren had hij diverse Parel- en Roodkeel- duikers binnengekregen die langs of op een weg ge vonden waren, waarbij mistige omstandigheden een rol leken te spelen. Het groepje gedesoriën teerde Kleine Alken zou al eerder uit elkaar geval len kunnen zijn en op verschillende plaatsen de kust bereikt hebben, waarbij ze door de verlichting van het eerste dorp dat ze tegenkwamen zijn mis leid. Het is niet onwaarschijnlijk dat één of meer vogels verder door de noordwestenwind zijn mee gevoerd, waarvan er eentje in Goes is beland. Wie weet komen we in de tijdschriften binnenkort nog meer meldingen tegen van Kleine Alken. P.S. Bij het binnenkomen van de waarnemingen voor de Sterna van Goeree-Overflakkee blijkt dat er ook daar Kleine Alken terecht gekomen zijn. Vermoe delijk is dat ook op andere plaatsen langs de kust het geval geweest en betreft het hier een stranding van in totaal wel tientallen exemplaren. Literatuur Camphuysen C.J J. van Dijk. 1983.Zee- en kustvogels langs de Nederlandse kust. 1974-79. Limosa56:81-230. Jonsson Lars. 1993. Vogels van Europa. Noord-Alïika en hel Midden Oosten.Thieme. Baarn. Sovon. 1987. Atlas van de Nederlandse Vogels. Arnhem. Kees de Kraker Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen. Goeree-Overilakkee Roodhalsfuut 8-10-'95,2 ex. De Punt, P.Pelser. Geoorde Fuut 8-10-'95,12 ex. De Punt, P.Pelser. Koereiger 16-7-'95,l ex. Middelduinen, D.v.d. Groet, J.v.d.Velde Kleine Zilverreiger 7-5-'95, 1 ex. Kwade Hoek, G. Brinkman; 18-5-'95,1 ex. 't Kiekgat, G. Brinkman; 16-7- '95,4 ex. Kwade Hoek, D.v.d. Groef, J.v.d.Velde; 16-7-'95, 1 ex. Kilhaven Ouddorp, D.v.d. Groef, J.v.d. Velde; 9-8-'95, 1 ex. De Punt, R.P Boot; 14-8-'95, 3 ex. Scheelhoek, G.Brinkman: 24-8-'95,1 ex. Kwade Hoek, G.Brinkman; 27-8-'95,1 ex. Hellegatsplaten H. de Boed; 9-9-'95,6 ex. Slik de Kil, K.Tanis; 16-9-'95,1 ex. Markenje, W.v. Geelen; 7-10-'95,6ex.KwadeHoek(slik) L.deWit;8-10-'95,llex. De Punt, P.Pelser; 15-10-'95,23 ex. Slikken van Flakkee, C.v.'t Zelfde, D.Wilbrink; 5-ll-'95, 2 ex. De Punt, J.Luksch.M.Leeuwis. Lepelaar 6-9-'95,120 ex.Kwade Hoek, G.Brinkman;16-9- '95,155 ex. Kwade Hoek, K.Tanis;6-10-'95,36 ex. Kwade Hoek,P.Pelser;8-10-'95,3ex. De Punt, P.Pelser. Ooievaar 14-4-'95,lex.Stellendam,G.Brinkman;5-5-'95, 1 ex. Goedereede, meerdere waarnemers. Roodrugpelikaan 8-10-'95.1 ex. De Punt, P.Pelser. Visarend 9-4-'95,1 ex. Scheelhoek, G. Brinkman; 28-5- '95,1 ex. Hellegatplaten, D.v.d. Groef, J.v.d.Velde; 14-8- '95.1 ex. Scheelhoek, G.Brinkman; 16-9-'95,1 ex. Helle gatplaten D.v.d. Groef, J.v.d. Velde. Boomvalk 12-9-'95,l ex. Grevelingendam D.v.d. Groef;7- 10-'95,1 ex.Kwade Hoek,L.de Wit. Slechtvalk l-4-'95,1 ex. Scheelhoek G. Brinkman; 22-4- '95,1 ex. Scheelhoek, G.Brinkman; 16-10-'95,1 ex. Kwade Hoek. K.Tanis; 18-ll-'95,1 ex. Slikken van Flakkee, C.v.'t Zelfde, D. Wilbrink. Steltkluut 5-5-'95,1 ex. Scheelhoek, G.Brinkman. Kleine Jager 18,19 en 20-9-'95,1 ex. Kwade Hoek. Bui- 95

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 29