De Ventjagersplaat en Hellegatsplaten zomer 1995 Gerard L. Ouweneel Acht jaar na de laatste milieuschok die de platen te incasseren kregen, is weliswaar het tempo van veranderingen vertraagd, maar ervaren wekelijkse bezoekers voortdurend instabiliteit. Hetgeen afwisselend teleurstellende en aangenaam verrassende gevolgen heeft. Zomer 1995 gebeurde er van alles. Hoog tijd dus om weer eens even stil te staan bij het hart van het Noorde lijk Deltagebied: de in de splitsing Hollandsch Diep, Haringvliet en Krammer-Volkerak gelegen Ventjagersplaat/Hellegatsplaten (Vpl/Hpl). De komst van een vogelkijkhut "Delta" suggereert aanwezigheid van getij, dat anno 1995 nog slechts rudimentair aanwezig is op het Haringvliet. Het wordt veroorzaakt door het spuiregiem van de Haringvlietsluizen en verbin dingen met de Oude Maas via Spui en Dordtse Kil. De bescheiden lopende vloedstroom is voldoende om op de Ventjagersplaat in de nazomer hoog- watervluchten te veroorzaken. Mits aanwezig op de juiste tijdstippen, zit hiervoor de bezoeker van de nieuwe vogelkijkhut "De Visarend" op de front- loge. Sympathiek van Staatsbosbeheer om de prachtig uitgevoerde hut neer te zetten. Wel is er een voorgeschiedenis. Bij een kleine kring ingewijden, leden van ver schillende organisaties en verenigd in de Stichting Natuurbehoud Hoeksche Waard, ontstond tien jaar geleden het plan een vogelkijkhut te bouwen op een strategische plek aan de rand van de Ventja gersplaat. Techniek en financiën vormden geen probleem. Eén van de leden, Jaap Vollaard uit Nu- mansdorp, had in zijn woonplaats een nog steeds oogstrelend Educatief Centrum uit zijn toverdoos laten komen.Twijfelloos zou Jaap langs de Ventja ger in een handomdraai een prima vogelkijkhut laten verrijzen. Maar in dit land zet men niet zo maar een hut neer. Vergt het van een buitenstaan der toch al inspanning te doorgronden wie het in natuurgebieden voor het zeggen heeft, over het aantal aanvragen dat de deur uit moest stonden de Hoeksche Waarders aardig paf. Drie maanden later kwam de ontnuchterende brief van Rijkswa terstaat met "bezwaren uit oogpunt van verkeers veiligheid": bezoekers zouden autos op de paral lelweg parkeren en daarna de hoofdrijbaan oversteken... het doek over de vogelkijkhut leek te zijn gevallen. Maar zie, acht jaar later, voorjaar 1994, lag er plotseling een soort steigertje op de plaats waar de Hoeksche Waarders hun hut hadden gedacht. Bevriende Staatbosbeheerders bevestig- Vogelkijkhul "De Visarend", april 1995. De start was luguber met de vondst van een om het leven gebrachte man op het toegangspad naar de hul. Foto: Gerard Ouweneel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 4