Tabel 2. Aantal broedparen in 1994 en 1995. gebied 1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 1 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. soort/jaar 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 9 4 95 94 95 94 95 Knobbelzwaan 1 1 1 Wilde Eend 4 3 4 4 7 7 2 2 1 2 1 1 5 3 15 3 2 5 7 7 2 1 3 5 10 10 Slobeend 1 1 3 2 1 0 1 2 1 2 4 2 1 1 0 Kuifeend 1 1 0 2 0 2 1 3 2 3 Bergeend 1 1 1 2 4 6 0 1 1 2 2 2 1 6 2 8 4 3 7 0 2 3 3 2 3 Patrijs 0 1 1 0 1 0 2 1 1 3 1 0 2 2 Waterhoen 3 1 0 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 6 6 Meerkoet 0 1 1 1 1 1 4 3 1 2 1 3 6 6 2 3 1 2 0 3 Scholekster 1 2 11 10 3 2 3 5 4 2 1 2 14 3 4 11 9 8 2 8 7 2 9 Kievit 1 0 7 7 5 3 2 3 4 2 4 1 8 1 6 10 3 3 5 5 18 16 24 Bontbekplevier 5 4 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 Strandplevier 3 3 1 Grutto 6 4 2 1 1 2 1 1 5 3 5 20 17 3 4 Tureluur 2 3 10 22 3 2 4 4 2 1 5 5 1 16 3 12 9 2 2 4 4 7 16 11 14 Kluut 1 0 5 4 5 8 6 2 7 7 4 3 13 3 46 30 29 3 3 11 6 3 9 4 0 7 3 Zilvermeeuw 0 1 1 0 8 Kokmeeuw 1 8 50 9 283173 145 374 1 Visdief 0 3 10 5 63 65 0 1 110167 Noordse stern 3m 11 7 9 1 2 Veldleeuwerik 0 1 1 0 4 2 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 2 4 9 0 2 Graspieper 3 2 3 2 9 9 4 5 4 4 6 4 2 2 2 1 2 2 5 4 2 4 3 2 8 6 15 15 Gele Kwik 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 Witte Kwik 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 Rietgors 0 2 1 2 1 4 1 1 1 1 4 Kneu 1 2 0 1 1 2 3 1 Tapuit 1 0 1 0 1 Kleine Karekiet 0 1 1 2 5 1 4 vervolgTabe!2. gebied 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. soort/jaar 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 Dodaars 1? 0 Fuut 1 3 1 0 2 Knobbelzwaan 1 0 1 1 Wilde Eend 6 4 7 8 3 5 4 6 5 4 4 Slobeend 1 0 0 1 1 1 Kuifeend 7 4 4 3 2 Tafeleend 0 1 Bergeend 5 5 5 4 6 1 1 Patrijs 2 0 1 1 2 1 2 Fazant 4 0 2 2 3 4 2 1 1 2 Waterhoen 1 2 2 2 3 3 2 2 Meerkoet 4 0 8 6 4 5 2 4 1 Scholekster 4 12 3 5 3 6 1 Kluut 0 3 3 4 11 Kievit 6 7 4 5 4 6 7 Grutto 4 9 2? 0 Tureluur 6 4 3 3 4 2 3 1 1 1 Veldleeuwerik 2 3 1 1 0 4 2 2 Graspieper 6 8 4 4 4 5 3 2 4 Gele Kwik 0 1 0 3 Witte Kwik 0 1 1 0 1 Rietgors 1 0 2 4 1 0 2 2 Kneu 1 0 Tapuit 0 1 Kleine Karekiet 2 0 5 5 3 1 5 Tabel 1. Lijstvan geïnventariseerde gebieden. gelukkig geen al te dramatische ontwikkelingen voorgedaan, hoewel in de Koudekerkse inlaag het broedsel van een Bruine Kiekendief werd ver stoord, c.q. geraapt, terwijl gevreesd wordt dat het broedpaar werd afgeschoten. Helaas is de Koude kerkse inlaag door omstandigheden in '94 niet geïnventariseerd, gelukkig zijn er wel weer gege vens van '95. Overigens zou het een goed idee zijn om deze belangrijke inlaag de komende jaren op BMP-niveau te tellen. Behalve de tijdelijke aanwe- gebied oppervlak Inlagen+schor 1. Droge inlaag Bruinisse 9,3 ha 2. Spuigat (Viane) 4,7 ha 3. Zuidhoek inlagen (Galgepolder) 45 ha 4. Boots inlaag (Havenhoofd Z'zee) 10 ha 5. Cauers inlaag 15,6 ha 6. Kisters inlaag 25,6 ha 7.SpuikomofBoezem(Flaauwers) 9 ha 8. Flaauwers inlaag 38,2 ha 9. Wevers inlaag 37,5 ha 10.Koudekerkse inlaag 56,5 ha ll.Inlaagje Burghsluis 1,5 ha 12.Westenschouwsche inlaag 27,5 ha 13.Schorren van Viane 12,5 ha Karrevelden 14.Karrevelden Levensstrijd 10 ha 15,Karrevelden achter de Kistersinlaag 35 ha ló.Prunje (Zuidelijk gedeelte) 60 ha 17.Karrevelden Scharendijke 40 ha Kreken en Welen 18.DeMaire 80 ha 19.Geule 6,5 ha 20.Diepe Gat 12,5 ha 21.Kaaskenswater en Ronde Weel 12 ha 22.Steenzwaan 12,5 ha 23.Kakkersweel 2,3 ha 24.DeWele (Noordgouwe) 1,5 ha totaal 572,2 ha 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 15