Verslag van de vinkenbaan Westenschouwen over 1995 Tekening: L. van Ree L. van Ree Zaterdag 21 oktober. De lucht gonsde van de lijsterachtigen. Normaal zien we de eerste Koperwieken en Kramsvogels rond 1 oktober, soms al in de laatste dagen van september. We hadden tot deze morgen nog geen enkele Koperwiek of Kramsvogel gezien, maar nu was het overweldigend. Zo overweldigend, dat ik de vangst tien minuten stopzette en van 09.05 uur tot 09.15 uur probeerde de lijsterstroom te tellen, eigenlijk meer te schatten. In deze 10 minuten kwam ik op een getal van ongeveer 3500, meest Koperwieken. Er zaten wat Kramsvogels en enkele Merels tussen. Vanaf zonsopgang ging het onafgebroken door tot ca. 13.00 uur, daarna veel minder tot 15.00 uur. Toen stopte het. Om 16.30 uur weer een opleving tot zonsondergang. Een zeer globale berekening leert ons dat er ca. 20.000 lijksterachtigen per uur doortrokken (6x3500). Van zonsopgang ca. 07.15 uur tot ca. 13.00 uur rekenen we 5,5, uur, 5,5x20.000=110.000. Tus sen 13.00 uur tot 15.00 uur ca. 10.000, tussen 16.30 uur en 17.30 uur ca. 5.000. Er moeten die dag ca. 125.000 lijsterachtigen doorgetrokken zijn, waarvan 90% Koperwieken. Dit getal is eerder te laag dan te hoog, omdat de er varing me al lang geleerd heeft, dat er meestal te laag geschat wordt bij het bepalen van het aantal in dividuen per groep. Verder betreft dit getal alleen de waarneembare vogels gerekend vanaf de vin kenbaan dus een betrekkelijk smalle strook boven de duinen. Hoe het verder landinwaarts was, weet ik niet. Zelden heb ik in mijn jarenlange vinkersloop baan een dergelijke lijstertrekdag meegemaakt. Een verklaring voor dit merkwaardige "van niets naar maximaak'heb ik nog niet kunnen bedenken. Dat er bij de kleine zangertjes ook wel van der gelijke trekgolfjes optreden, wil ik u met een paar cijferreeksen laten zien. Het betreft vrijwel uitslui tend nachttrek,alleen de Heggenrus wil in de eerste morgenuren nog wel eens vliegen. A. Heggemus in september datum 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vangsten 1 1 21 3 6 3 1 0 15 2 2 B. Fitis in september datum 17 18 19 20 21 22 23 24 vangsten 3 6 1 15 7 3 2 0 C. Tjiftjaf in oktober datum 19 20 21 22 23 24 vangsten 0 0 4 11 0 0 Bij deze drie reeksen zijn de vangstomstandig- heden voor alle dagen gelijk en is geen gebruik ge- 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 18