maakt van elektronisch voortgebracht lokgeluid. Nieuwe soorten en bijzondere vangsten We vingen dit jaar 2 nieuwe soorten voor de baan, n.l. 1 Blauwborst en 1 Kauw. De Blauwborst neemt in ons land toe en we verwachtten er al lan ger een vangst van. De vangst van de Kauw was een toevalstreffer. Enkele bijzondere vangsten: -1 Bladkoninkje -1 Roodmus -1 Witkopgors (8e vangst voor de baan) -1 Dwerggors (T vangst voor de baan) Stootvogels De stootvogelwaarnemingen leverden niets spectaculairs op. Sperwers zagen we dagelijks, lang niet altijd op trek. De toptrekdag was 23 oktober met 20-25 doortrekkers. Torenvalken eveneens vrijwel dagelijks. Blauwe Kiekendieven na half oktober vrijwel da gelijks. Boomvalken vooral in september, de laatste op 2 oktober Smellekens op 21,23 en 26 oktober. Wespendieven: 2 exempl. op 17 september; 3 exempl. op 19 september. Rode Wouw: 1 exempl. op 15 oktober. De Dwerggors wordt maar af en toe waargenomen in Nederland. Foto: Henk Harmsen. Op 11 november zagen we 2 Bonte Kraaien, te genwoordig heel bijzonder. Dertig jaar geleden zagen wezena 1 oktober dagelijks.'t Kan verkeren, zei Bredero. Tabel 1. Overzicht van de gevangen vogels op de vinkenbaan te Westerschouwen in 1995 soort aantal soort aantal soort aantal Sperwer 19 Gekraagde Roodstaart 18 Boompieper 20 Blauwe Kiekendief 1 Paapje 3 Oeverpieper 2 Torenvalk 2 Beflijster 2 Witte Kwikstaart 3 Groene Specht 2 Merel 115 Gele Kwikstaart 43 Grote Bonte Specht 1 Kramsvogel 1 Spreeuw 2 Boomleeuwerik 7 Koperwiek 82 Ringmus 60 Veldleeuwerik 25 Zanglijster 113 Groenling 43 Kauw 1 Spotvogel 2 Putter 20 Koolmees 52 Zwartkop 247 Sijs 119 Pimpelmees 38 Tuinfluiter 37 Kneu 21 Staartmees 29 Grasmus 32 Grote Barmsijs 1 Boomkruiper 5 Braamsluiper 42 Kleine Barmsijs 3 Winterkoning 85 Fitis 207 Europese Kanarie 2 Blauwborst 1 Tjiftjaf 120 Roodmus 1 Roodborst 418 Bladkoninkje 1 Vink 308 Sprinkhaanzanger 5 Goudhaantje 84 Keep 51 Kleine Karekiet 37 Vuurgoudhaantje 35 Geelgors 15 Bosrietzanger 5 Grauwe Vliegenvanger 5 Ortolaan 1 Rietzanger 1 Bonte Vliegenvanger 7 Rietgors 4 Nachtegaal 28 Heggemus 117 Dwerggors 1 Zwarte roodstaart 6 Graspieper 521 Witkopgors 1 Totaal 63 soorten en 3340 exemplaren. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 19