Witgesterde Blauwborst.voor het eerst gevangen op devinkenbaan. Foto: Henk Harmsen. Nog even een somber geluid: Het lijkt erop of de kneuenpopulatie op Schouwen in elkaar stort. De vangst-score van 1991 t/rn 1995 bedroeg resp. 66, 136,83,131 en 21Het kan een slecht broedseizoen zijn geweest, maar de verhouding tussen jonge en oude Kneuen is daar niet mee in overeenstem ming. Terugmeldingen Dit jaar bereikten ons 30 terugmeldingen. Soms gevangen en weer los door ringers in eigen land of andere landen (gekontroleerd), soms dood door verkeer of tegen glas gevlogen, soms als prooi (rest) gevonden, enz. enz. Sperwer -man lkj. geringd door ons op 05-11-94, "dood door andere roofvogel" op 19-11-94 op 't Rammegors, Zuid-Beveland. -man 1 kj, geringd bij Almere op 02-10-94, door ons teruggevangen op 07-10-94. -man 1 kj. door ons geringd op 23-10-90, dood tegen glas op 09-04-95 ca. 100 Km ZW van Stockholm. -man 1 kj, door ons geringd op 06-11-91, dood gevonden op 24-03-95 aan de zuid punt van het Vattermeer, Zweden. Groene Specht -man volgr., door ons geringd op 02-11-94, dood gevonden op 09-06-95 te Westen- schouwen als verkeersslachtoffer. Zanglijster - (geslacht onbekend) lkj, door ons geringd op 28-09-93, geschoten op 01-01-94 ca. 200 km ONO van Lissabon. (Geen gelukkig nieuwjaar). -(idem) lkj, door ons geringd op 27-10-92, dood gevonden te Baarn op 15-03-95. Heggemus - (geslacht onbekend) lkj, door ons geringd op 05-08-94, gekontroleerd in West-Vlaan- deren op 10-10-94. -(idem) 1 kj. door ons geringd op 26-09-94, gepakt door kat in Tuitjenhorn (N.H.) op 04-04-95. Roodborst - (geslacht onbekend) 1 kj.door ons geringd op 08-10-93, gekontroleerd op 09-10-93 in Belgisch Brabant, afstand 110 Km in één nacht. -(idem) 1 kj, door ons geringd op 08-10-93, gekontroleerd door Spaanse ringer (heus ze bestaan!) aan de Spaanse ZW kust op 24- 11-93, afstand 1794 Km. -(idem) 1 kj, door ons geringd op 14-10-94, dood gevonden op het eiland Langeland, Denemarken op 01-05-95. Graspieper - (geslacht onbekend) 1 kj.door ons geringd op 29-09-94, teruggevangen in West-Vlaan- derenop07-10-94. -vrouw 1 kj.door ons geringd op 28-09-94, te ruggevangen op 02-11-94 in Oost-Vlaande- ren. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 20