Over Lepelaars Witte Kwikstaart - (geslacht onbekend) 1 kj, door ons geringd op 16-08-92, gekontroleexd op 12-03-93 aan de Algarve, Portugal, door Portugese rin gen (bestaan dus ook! Fitis -vrouw 1 kj, door ons geringd op 24-07-94, dood tegen glas te Westenschouwen op 20- 04-95. Goudhaantje-vrouw 1 kj, door ons geringd op 11-11-94, dood tegen glas te Burgh-Haamstede op 02-12-94. En danhoe bestaat het, dat éne Bladkoninkje vrouw lkj, door ons sinds jaren gevangen en geringd op 18-09- 94, werd teruggevangen in Muizen (prov. Antwerpenjop 22-09-94. Zwartkop -man lkj, geringd te Sinaai (Oost-Vlaande- ren) op 26-09-94, door ons teruggevangen op 02-10-94.Trekrichting Noord-West! -man lkj, door ons geringd op 26-09-94, ge- kontroleerd op 30-09-94 in de prov. Antwer pen. - man lkjdoor ons geringd op 14-10-93werd op oudejaarsdag 1994 gepakt door een kat ca. 30 Km OZO van Londen. -vrouw 1 kj. door ons geringd op 26-09-94, werd gevangen(?) op 20-03-95 ca. 50 Km oost van Algiers. Grasmus - man 1 kj. door ons geringd op 22-09-94, ge- kontroleerd op 25-09-94 in Oost-vlaande- - vrouw 1 kjdoor ons geringd op 16-08-94,ge- kontroleerd op de voorjaarstrek op 08-05- 95 in West-Vlaanderen. Groenling -man lkj, geringd op 17-09-93, ca. 80 km WZW van Oslo, door ons gecontroleerd op 18-10-94. -vrouw nalkj, geringd op 30-04-94 te Duinkerken, door ons gekontroleerd op 02- 11-94. Sijs -man nalkj, door ons geringd op 18-10-94, gekontroleerd op 16-03-95 in Belgisch Lim burg. Vink -vrouw nalkj, door ons geringd op 03-11-90, dood tegen glas op 03-04-95 te Zelhem (Gld). Keep -vrouw nalkj, door ons geringd op 15-10-93, skelet in braakbal gevonden op 15-04-95 op de Hompelvoet, Ouddorp. - man na2kj, geringd op 06-04-94 ca. 30 Km noord van Cardiff (ZW Engeland), door ons gecontroleerd op 13-10-94. lkj eerste kalenderjaar/in jaar van geboorte Kees de Kraker Een aardig rapport dat ik in de afgelopen tijd onder ogen kreeg ging over Lepelaars. Het gaat goed met de stand van de Lepelaar in Nederland en door de nabijheid van de kolonie op Voorne (Quackjeswater) en belangrijke nazomerpleisterplaatsen als Kwade Hoek, Zuiderdiep, Ha ringvliet en Grevelingen, is dat in het veld dan ook goed te merken (zie o.a. Ouweneel, Sterna 1994nr.2/3). In het rapport "Voedsel en rustgebieden van de Lepelaar in Nederland buiten Noord-Holland" worden alle voor Lepelaars van belang zijnde ter reinen besproken. Alle, voorzover bekend, wantin de rij van gebieden kwam bijvoorbeeld de Kouden Hoek, het weidegebied ten oosten van Ouddorp niet voor.Toch zie je daar tijdens het broedseizoen vaak meerdere Lepelaars foerageren of rusten. Met de nieuwe inrichting van dit gebied en opzet ten van het waterpeil door Staatsbosbeheer zou de Kouden Hoek voor Lepelaars nog aantrekkelijker kunnen worden. Ondanks kleine tekortkomingen krijg je door lezing van dit rapport een goede in druk van de verspreiding van Lepelaars gedurende hun verblijf in Nederland. Voedselgebieden Een voorwaarde voor vestiging van een kolonie is naast een geschikt broedgebied, de aanwezig heid van voldoende voedsel van eind maart tot juli binnen vliegbereik van de vestiging. Vanaf half juni is dat vrijwel nergens een probleem, maar in maart, april en begin mei kan dat knap lastig zijn. Het voedsel bestaat uit kleine prooidieren, die op de tast gevangen worden. Omdat in het vroege voorjaar geschikte voedsel- 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 21