Lepelaars en Rotganzen aan de zuidoever van de Hompevoet. Foto: Kees de Kraker. gebieden bijzonder schaars zijn, moeten de Lepe laars vaak grote afstanden vliegen. Gebieden tot op een afstand van max. 50 km van de kolonie wor den daarbij opgezocht, hoewel doorgaans wordt aangenomen dat 30 km de maximale afstand is waarop nog rendabel gefoerageerd kan worden. Aangezien Lepelaars heel wat nodig hebben en de prooidieren met name in het vroege voorjaar niet zo dik gezaaid zij nopereren de vogels vaak alleen of in kleine groepjes. Doordat de meeste foerageergebieden slechts tijdelijk geschikt zijn, wisselt het gebruik van gebie den door Lepelaars sterk in de loop van het sei zoen. Om stekelbaarzen te vangen in het vroege voorjaar moeten de Lepelaars van Voorne grote af standen afleggen naar de veenweidegebieden in Zuid-Holland. Hier wordt met name in de wijde omgeving van Delft gefoerageerd. Opvallend is echter dat geen van de genoemde gebieden in maart en april veel bezocht worden, waarschijnlijk zijn de vogels in deze periode over een heel groot gebied verspreid. Grevelingen Vanaf 1994 begonnen de Lepelaars ook tijdens het broedseizoen in toenemende mate in de Gre velingen te foerageren. Daar wordt langs de oever gefoerageerd in dichte begroeiingen van Japans bessenwier, waarin zeer veel Sierlijke steurgarna len en verder wat vlokreeften en jonge krabbetjes Tabel 1. Belangrijkste prooidieren van Lepelaars in Nederland. soort gebied prooidier tijd van het jaar zoetwater TiendoornigestekelbaarsPungitius pungitius en (sloot.plas Driedoornige stekelbaars Gasterosteiis aculeatus rivier, meer) in mindere mate jonge witvis (vnl. Baars, Blankvoorn, Brasem,Karper,Kolblei,Ruisvoorn en Spiering) brak water (sloot.plas) Brakwatersteurgarnaal Palaemonetes varians vroege voorjaar volwassen exemplaren, vanaf half juni jonge exemplaren mei-juni mei-halfjuni zoutwater Gewone garnaal Crangon crangon vanaf mei (getijdegebied) zout water Sierlijke steurgarnaal Gewone steurkrab) Palaemon elegans mei-halfjuni (Grevelingen)* Brakwatergrondel Pomatoschistus microps augustus-september eigen waarneming 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 22