Eenenveertigste jaargang nummer 1 Inhoud: Tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Sehouwen-Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee Redactie: John Beijersbergen. Kees de Kraker, Bram Schrier Redactie-adres: Boogerdweg 12,4321 SN Kerkwerve, tel0111-671672 Layout en tekeningen: Kees de Kraker, Burghse Ring 20,4328 LL Burgh-Haamstede, tel. 0111-653495 Druk: Lakenman Ochtman, Zierikzee Verschijnt 4 maal per jaar Inzending kopij voor de volgende Sterna tot 1 j uni. Inzendingen dienen getypt, danwel in goed leesbaar handschrift uitgevoerd te zijn. Wanneer men een PC gebruikt heeft, werkt het meezenden van een floppy, tijd- en kostenbesparend. Grafieken en tabellen liefst zo eenvoudig mogelijk of direct reproduceerbaar, in duidelijk zwart/wit, evenals bij gevoegde tekeningen en kaartmateriaal. Pag- 1 Frans Beekman, Spuiboezem Flaauwers (1937) 2 Arie L. Spaans, Jan van der Winden, Leo M.J. van den Bergli Sjoerd Dirksen, Nachtelijke vliegbewegingen van watervogels rond het Oosterschelde-bekken 9 Gerard L. Ouweneel, De zomerconcentratie Kemphanen op de Ventjagersplaat 12 Gijs van den Ende, Broedvogelinventarisatie van inlagen, karrevelden, kreken en welen op Sehouwen-Duiveland 16 L. van l?ee, Verslag van de vinkenbaanWestenschouwen over 1995 19 Kees de Kraker, Over Lepelaars 23 DickWïlbrink, De vogel van het jaar 1996 op Goeree-Overflakkee 24 Leo Tromper, Vogelpopulatie project "Zonnestraal" 26 Verenigingsnieuws Sehouwen-Duiveland Activiteitenprogramma 1996 Verslag gierzwaluwproject 1995 29 Korte bijdragen Economisch nestgebruik Broedde de Aalscholver ook in 1953 op Sehouwen-Duiveland? De Huiszwaluw op Sehouwen-Duiveland steeds verder achteruit Huiskraai 32 Interessante waarnemingen Agenda Omslag: Scholeksters op weg naar hun hoogwatervluchtplaats (hvp), daarboven de zuidelijke sterrenhemel in december. Foto: Henk Harmsen, Ontwerp: Kees de Kraker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 2