Huiskraai meld om later geconsumeerd te worden. Er zijn plaatsen bekend waar jaarlijks 200.000 vogels wor den gedood. Verder zou het misschien kunnen zijn dat ook de Huiszwaluw gevoelig is voor zure regen deze heeft een nadelig effect op de kalkbehoefte van vogels met name in de broedtijd. Bij de Kool mees en de Zwarte Stern is dit door uitgebreid on derzoek aangetoond. Misschien kan een dergelijk negatiefeffectookbij de Huiszwaluw worden vast gesteld en mogelijk worden verholpen? Zou de afname van de soort op Schouwen-Dui- veland in het huidige tempo doorgaan, dan zouden er hier in het jaar 2000 nog maar 240 paar voorko men. Het ziet er naar uit dat de Huiszwaluw een zorgenkind begint te worden Literatuur Van den Ende, G.F.C. 1994 De Huiszwaluw op Schouwen- Duiveland in 1994. Sterna 39 (4). Van den Brink, B. 1995 Boerenzwaluwen oogsten in Olifants gras. Op het Vinkentouw nr 77 April 1995. In reactie op het artikel van Jan-Willem Vergeer over de Huiskraai in het decembernummer van Sterna, hier deze foto van de Corvus Splendens in zijn natuurlijke omgeving. Een paar weken na het lezen van dit stukje,kwam ik deze wel zeer gehaaide kraaiachtige in groten getale tegen op Sri Lanka. Corvus Splendens is inderdaad hondsbrutaal, vreet werkelijk alles, van zeewier tot het meest smerige afval, en is beslist een graadje slimmer dan zijn Nederlandse familieleden.Tenmin ste, dat maak ik zelf maar op uit de manier waarop Corvus Splendens eenvoudig aan de kost weet te komen door aan de lopende band koffiebekers en borden van argeloze toeristen leeg te roven. De Huiskraai mag dan op Sri Lanka zeker als een plaag worden beschouwd, hij is in elk geval wel goed voor veel kijkplezier. Carolien de Vrieze Foto Carolien de Vrieze 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 33