Interessante waarnemingen Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen. Schouwen-Duiveland Kuifaalscholver 19-12-'95.subad..zee Oosterscheldeke- ring bij eil. Roggenplaat. P.L. Meininger. P. Wolf Kleine Zilverreiger er komt geen eind aan de gestage stroom waarnemingen van dit opvallende reigertje. Er zijn uit de periode dec. '95-jan.'96 waarnemingen bekend (steeds 1 ex.) van de omgeving van Haamstede. Zierik zee, Schelphoek.Ouwerkerk.Zonnemaire, Brouwersha ven en Bommenede. Waarnemers: P.L. Meininger, P.A. Wolf, F.Arts, M. Zekhuis, R.Witte, fam. Meuldijk, K. Quartel, mw. v. Rijn, L. Krans, L. Krakeel. D. en G. v.d. Ende.PH.v. Rij.M.v.t.Hof.T.SIuijteren H.C. Ravesteijn. Flamingo (chil.) 16-12-'95.3 ex..Dijkwater.a.deVries;9- l-'96,2ex.,Grevelingenthv Scharendijke.H. Ravesteijn Roodhalsgans 29-12-"95. 1 ex.. Prunje. P.L. Meininger. P. Wolf,S.Lilipaly Nijlgans 29-10-'95,1 ex., Oosterland Geule, M. v.t. Hof; dec.'95,12ex.,Zonnemaire Rietdijk, fam. Meuldijk; 2-12- '95,1 ex., Ouwerkerk,K.Quartel;30-l-'96,9 ex., Zierikzee Gouweveer, Latupeirissa Nonnetje 28-12-'95, ld 3 Ouwerkerk kreken. M. v.t. Hof Grote Burgemeester 12 en 15-11 -'95. ad. ex.. Brouwers- dam Kabbelaarsbank, E. Sanders. T.Koppejan Kerkuil 21-11-'95. 1 ex.. dood (verkeer). Haamstede, F.C.G.E.Greijn. Steenuil 22-1 -"96. 1 ex.. Haamstede Irenestraat. J.W. Goedhart Ijsvogel okt.'95,1 ex.,Zonnemaire, Rietdijk, fam. Meul dijk; 8-10-'95,1 ex.. Dijkwater, M.v.t. Hof, R. de Ligt; 12- 12-'95,1 ex.,Schelphoek. P.L. Meininger, M. Zekhuis; 20- 12-'95, 1 ex.. Schelphoek, P.H. v. Rij: 3-l-'96. 1 ex.. Zierikzee le weegje.L.Krakeel; 19-1 -"96.1 ex..Zierikzee Poortambacht. G.v.d. Ende Strandleeuwerik 13-10-'95, 1 ex., Westenschouwen da- maanzet, P.L. Meininger e.a. Witte Kwikstaart 6-1-'96.1 ex.. tussen mussen,Zierikzee Havenplein. H. Bakker Pestvogel eindelijk liet deze prachtige invasiegast zich weer eens volop zien! 3-1-'96.1 ex.. Zierikzee Laan v. St. Hilaire,L.Krakeel;4-l-'96,1 ex., Scharendijke, S.Hart;5- l-'96,3 ex., Scharendijke, Janncke Vaane;22-l-'96,8 ex.. Zierikzee Poortambacht. Latupeirissa; 24-1-'96. 8 ex.. Haamstede Westerenban. J. Hoets; 27-1-'96. 12 ex., al daar. J. Hoets. P. v. Dalsen:27-l-"96.1 ex..Scharendijke. J. Bootsman;30-1-'96.1 ex..Zierikzee zwembad Onderdak. M. Schoonen 2-2-'96. 3 ex.. Haamstede Sluispad. mw. Smallegange';2-2-'96,2 ex., Scharendijke. J. Bootsma;4-2- '96.1 ex., Renesse Oude Moolweg.mw. Lodewijk;4-2-'96, 10ex.,HaamstedeSluispad,T.Sluijter,T.deKuiper.mw.B. Hanse. Bellijster 6-ll-'95, 1 ex.. Scharendijke Kapelleweg. H. Ravesteijn Zwartkop 31-12-'95, <J, Zierikzee Scheldestraat; 31-12- '95. Scharendijke.! Bootsman: Pallas' Boszanger 28-10-'95,1 ex.. Neeltje Jans. K. Kam- meraat (waarneming is nog niet bevestigd door CDNA). Bonte Vliegenvanger juli/aug '95. broedgeval. Scharen dijke Kapelleweg.H. Ravesteijn Klapekster 11-11 -'95.1 ex.. Westenschouwen rotonde. E. Sanders Notenkraker8-12-'95,l ex..Ouwerkerk Blote Weg.M.v.t. Hof. IJsgors 9-10-'95,1 ex.. Brouwersdam aanzet Scharendij ke. J.W. Vergeer: 9-10-'95.4 ex.. Brouwershaven Kijkuit- sedijk. J.W. Vergeer; 9-10-'95,2 ex.. overvliegend. Bom menede slik. J.W. Vergeer; 11-11-'95. 2 ex.. Westenschouwen rotonde, E. Sanders Geelgors 29-10-"95, lex., Brouwersdam aanzet Scharen dijke. J.W. Vergeer; 12-11-'95. 12 ex.. Dijkwater. M. v.t. Hof; 17-ll-'95, 2 ex.. Westenschouwen rotonde, E. San ders Overige waarnemingen Hermelijn 27-8-'95,1 ex., dood, Haamstede RW 57, P.L. Meininger Ted Sluijter Repel 7 4328 CC Burgh-Haamstede Tel. 0111-653014 Goeree-Overflakkee Roodlialsfuut 22-4-'95,2 ex. De Punt.D. Brand Geoorde Fuut 28-7-'95,50 ex. lussen Markenje en Hom pelvoet,D. Brand. Roerdomp 16-12-'95,1 ex.'t Kiekgat, G.Brinkman;27-12- '95. 2 ex. Duinmeer De Punt. J. Meijer;29-12-'95. 1 ex. Kwade Hoek. G. Brinkman:7-l-"96,1 ex. Oostdijkseweg Ouddorp. H.Dammers.W.van Geelen;jan. en febr.. lex. Haven Dirksland,T.vanEijk;l l-2-'96.1 ex. Haven Dirks- land, Niels Jordaan. Kleine Zilverreiger 8-12-'95. 1 ex. polder W.Nieuwland Ouddorp. L. Hoek. Ooievaar 7-12-'95.2 ex. polder W.Nieuwland(camping de Vrijheid), L. Hoek. Lepelaar 12-2-"96, 5 ex. (overvliegend) nabij vuurtoren Ouddorp, K.Tanis; 14-2-'96,1 ex. 't Kiekgat Stellendam, C.J.dc Roon. Dwerggans 16-12-'95, 6 ex. Galathesepolder Oostflak- kee.L.deWit. Indische Gans 31-1 -"96. 1 ex. in de berm. vlakbij de Schaapsweg, C.Treels. Koss'Gans 4-2-'96,1 ex. polder Dirksland. H. Zoeter. Zomertaling 26-5-'95,2 ex. 't Kiekgat, D. Brand Toppereend 28-l-'96,200 ex. Brouwersdam (zeedijk), G. Brinkman. Eidereend 1-11-'95. 20 ex. Brouwersdam. fam.v.Oor- schol. MiddelsteZaagbek28-7-'95,l vrouwtje-t 18juv.Marken- je.D. Brand. Kokarde Zaagbek 26-11-'95.1 ex. vogelhut De Punt. K. Oosterhuis 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 34